Úvodní stránka > Adventní koncert

Adventní koncert

Dne 30. 11. 2006 jsme ve spolupráci se starostou městské části Praha 6 uspořádali v kostele církve Československé husitské, ve Wuchterlově ulici v Dejvicích, historicky první adventní koncert.

Po přivítání vzácných hostí a úvodním slovu prvního zástupce starosty městské části Praha 6 prof. Ing. Jiřího FÁRKA,CSc a velitele posádky, dostal prostor hlavní aktér celého pečlivě připravovaného čtvrtečního podvečera Posádková hudba Praha se svými sólisty. Jako hosté vystoupili vokální sólisté Ivana ŠAKOVÁ a Bronislav PALOWSKI, s nimiž orchestr pravidelně spolupracuje, a jako zástupce nejmladší generace si hudba přizvala k provedení koncertu talentovanou zpěvačku Hedviku TŮMOVOU z pražského dětského sboru.

Ve zcela zaplněném kostele, pak jalo první zazněly tóny monumentální Toccaty a Fugy D moll J. S. Bacha. V pečlivě a detailně propracovaném programu celého koncertu se pak střídali nejznámější skladby pro tenor, soprán a dětský soprán i pro sólové nástroje, kde se měli možnost představit instrumentální sólisté - na pikolu, hoboj a trubky.

K atmosféře navozující nastávající čas Vánoc rovněž velkou měrou přispěla i průvodní slova hlavního kaplana AČR pplk. Jana KOZLERA.

V adventním koncertu, který měl u posluchačů velmi kladný ohlas, pak nelze opomenout i výkony obou dirigentů - velitele - hlavního dirigenta Posádkové hudby Praha a jeho zástupce, jež celý koncert s orchestrem nastudovali.

Nahoru