Úvodní stránka > Adventní koncert Posádkové hudby Praha

Adventní koncert Posádkové hudby Praha

Posádková hudba Praha se opět představila veřejnosti dne 6. prosince 2007 v kostele církve československé husitské na Praze 6. Tento koncert se konal pod záštitou velitele posádky Praha plk. Ing. Jana ČERNÍKA a starosty Městské části Praha 6  Mgr. Tomáše CHALUPY a byl uspořádán pro příslušníky PV Praha a zaměstnance Úřadu Městské části Praha 6. Koncert dirigovali pplk. Milan BULÍN, velitel hudby – hlavní dirigent, a mjr. Kamil MEZIHORÁK, zástupce velitele hudby – dirigent.

Zahajovací řeč adventního koncertu si připravili p. Václav ŠIRL, zástupce starosty, a velitel posádky Praha. Pak se již dirigenti chopili svého díla a Posádková hudba Praha zahrála oblíbené skladby a známé melodie adventního času. Velký úspěch zaznamenal dětský pěvecký sbor Coro piccolo se skladbou Pie jesu a směsí českých koled. Největší překvapení koncertu přišlo v závěru, kdy hudebníci Posádkové hudby Praha povstali a zazpívali „Acappella“ líbivé Rolando vánoční moteto od Jana Kampanuse Vodňanského. Jako vokální sólisté se představili Ivona ŠAKOVÁ, npor. Václav BÍZEK a již zmiňovaný dětský pěvecký sbor Coro piccolo pod vedením Jany GALÍKOVÉ. Nechyběli ani instrumentální sólisté, členové Posádkové hudby Praha, npor. Jan POHOŘALÝ a Jiří PODRÁZKÝ. A protože byl adventní čas nemohla chybět slova hlavního kaplana Armády České republiky pplk. Jana KOZLERA.

Celý koncert se nesl v přátelské vánoční atmosféře a byl zakončen bouřlivým potleskem posluchačů, kteří si tímto způsobem vynutili hudební přídavky. Spokojenost posluchačů byla nejkrásnější odměnou hudebníkům za jejich účinkování.

 

Text: mjr. Kamil Mezihorák, zástupce velitele hudby - dirigent a npor. Karel Kortánek, náčelník organizačního oddělení PV Praha
Foto: Aleš Radikovský

Fotogalerie

Nahoru