Úvodní stránka > Adventní koncert Ústřední hudby Armády České republiky

Adventní koncert Ústřední hudby Armády České republiky

     Ve čtvrtek 10. prosince 2015 rozezněly kostel Církve československé husitské tóny adventního koncertu Brass Bandu Ústřední hudby AČR.

     Koncert se konal pod záštitou velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka gšt. Milana VIRTA a starosty Městské části Praha 6 Mgr. Ondřeje KOLÁŘE. Slavnostní koncert byl uspořádán převážně pro příslušníky Posádkového velitelství Praha a zaměstnance Úřadu Městské části Praha 6. Koncert dirigoval velitel hudby a její hlavní dirigent podplukovník Jaroslav ŠÍP.

    Koncert zahájili starosta Městské části Praha 6 Mgr. Ondřej KOLÁŘ, velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan VIRT, místostarosta Městské části Praha 6 Jan LACINA a patriarcha Církve československé husitské Tomáš BUTTA.

     Plně naplněným kostelem se linuly známé melodie klasiků, jako jsou Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, či Wolfgang Amadeus Mozart, ale také například hudba skladatele muzikálových melodií Andrewa Lloyda Webera. Nechyběly ani vánoční melodie. Velitel a šéfdirigent Ústřední hudby AČR Jaroslav Šíp pro orchestr upravil směs vánočních koled a v závěru zazněla i česká vánoční píseň Narodil se Kristus Pán.

   Velký úspěch zaznamenal také Kühnův dětský pěvecký sbor, Veronika PANOCHOVÁ se zaskvěla svým mistrovským vystoupením na housle a ozdobou celého koncertu bylo vystoupení sólistky opery Národního divadla Marie FAJTOVÉ. Své mistrovské umění představili také instrumentální sólisté nadporučík Jan POHOŘALÝ a nadporučík Josef MATĚJKA. Kostelem se linuly i tony varhan v podání pana Jakuba JANŠTY.

    A protože byl adventní čas, nemohla chybět slova kaplana Posádkového velitelství Praha majora Miloslava KLOUBKA.

    Celý koncert se nesl v přátelské předvánoční atmosféře a byl zakončen bouřlivým potleskem posluchačů. Spokojenost posluchačů byla nejkrásnější odměnou hudebníkům za jejich účinkování.

 

Text a foto: Lubomír  Adamus

Fotogalerie

Nahoru