Úvodní stránka > Aktuality > Jako když maluješ obrázek…

Jako když maluješ obrázek…

Den válečných veteránů nepřináší pouze pietní  či vzpomínkové akty. Součástí všech těchto akcí je též slavnostní koncert Ústřední hudby AČR. Každoročně se vojenští hudebníci pilně a pečlivě připravují tak, aby svým hudebním výkonem vzdali čest mužům a ženám, kteří díky svému osudu nemohou být jejich posluchači, a zároveň také potěšili ty, kteří se v hledišti pražského Rudolfina mohou radovat z jejich hudebního výkonu.

Tento letošní koncert nebyl výjimečný jen účastí prezidentů ze Slovenské a České republiky a vojáků obou armád, ale také přítomností hostující dirigentky vojenského orchestru ze Slovinska majorky Andreji Šolar. I její výkon přispěl k vlídné a slavnostní atmosféře celého večera.

Mezinárodní spolupráce i v této oblasti znamenala pro vojáky-hudebníky mnoho. Absolventka ljubljanské univerzity, také díky svému předchozímu studiu v Nizozemí a na Vojenské hudební akademii v Norfolku, s sebou alespoň na krátkou dobu přivezla svůj osobitý způsob dirigování, specifické chápání konečného vyznění skladeb, a v neposlední řadě velkou úctu k tradicím a obdivuhodnou lidskou skromnost.

Mnohokrát v médiích zdůrazňovaný fakt, že mnozí váleční veteráni nepotřebují mluvit o svém nesobeckém hrdinství, se pro nás stalo možná už samozřejmostí. I když tomu tak není! Paralelou k této skutečnosti by mohla být naprosto náhodná otázka pro slovinskou dirigentku:  „Bylo, Andrejo, těžké překonat svou obtížnou životní situaci, vystudovat hudbu, navléct si uniformu a uplatnit se v takřka mužském hudebním světě?“ S lehkostí odpověděla: „Nebylo. Víš, dirigování je - jako když maluješ obrázek…“

 

kapitánka Eva Cajthamlová, tisková a informační důstojnice Posádkového velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru