Úvodní stránka > Aktuality > Přijetí příslušníků Posádkového velitelství Praha u předsedy vlády Bohuslava Sobotky

Přijetí příslušníků Posádkového velitelství Praha u předsedy vlády Bohuslava Sobotky

Ve středu 19. října 2016 přijal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka zástupce Posádkového velitelství Praha v čele s jeho velitelem plukovníkem gšt. Milanem Virtem. Přítomni byli také velitel a hlavní dirigent Ústřední hudby Armády České republiky podplukovník Jaroslav Šíp, protokolární pracovník Posádkového velitelství Praha praporčík Igor Šustr a autoři knihy Historie a současnost Čestné stráže Armády České republiky Lubomír Adamus a Jiří Bílek.

Ti v úvodu předali své dílo premiéru B. Sobotkovi, který publikaci ocenil jako velmi reprezentativní pohled na Čestnou stráž Armády České republiky, s jejímiž příslušníky se často setkává při protokolárních aktech.

V dalším průběhu nejprve oba autoři představili svou knihu a okolnosti jejího vzniku a poté přišly na pořad otázky vzájemné spolupráce mezi Úřadem vlády České republiky a Posádkovým velitelstvím Praha nejen při protokolárních příležitostech, ale také při pořádání akcí pro veřejnost. Předseda vlády B. Sobotka přislíbil, že převezme záštitu nad setkáním čestných stráží středoevropského regionu Drillfest army.cz, který se koná každoročně v Praze a těší se velkému zájmu diváků včetně zahraničních turistů. Předjednána byla rovněž návštěva příslušníků Posádkového velitelství Praha v Hrzánském a Lichtenštejnském paláci a Kramářově vile a prohlídka jejich reprezentačních prostor.

Setkání potvrdilo, že premiér B. Sobotka si váží a oceňuje činnost Posádkového velitelství Praha ve prospěch Úřadu vlády České republiky a že příslušníci Posádkového velitelství Praha jsou i nadále připraveni všechny své úkoly při reprezentaci České republiky,  její armády i Hlavního města Prahy čestně splnit.

Autor: Lubomír Adamus

 

Fotogalerie

Nahoru