Úvodní stránka > Aktuality > Vojáci z celé republiky prošli školením o realizaci slavnostních i pietních aktů

Vojáci z celé republiky prošli školením o realizaci slavnostních i pietních aktů

Posádkové velitelství Praha uspořádalo pro třiadvacet vojáků premiérový kurz protokolárních aktů za účasti vrchních a vedoucích praporčíků, zástupců velitelů čet i dalších příslušníků, kteří se podílejí na výcviku vojáků v pořadové přípravě nebo spoluorganizují protokolární akty v jednotlivých posádkách.

Kurzu se zúčastnilo 21 praporčíků a 2 poddůstojníci, kteří prošli nejen teoretickou přípravou, při níž jim byly objasněny základní rozdíly mezi jednotlivými druhy protokolárních aktů a zásady jejich organizování, ale i praktickou částí, která tvořila většinu výcviku.

Vojáci například procvičovali činnost s bojovým praporem, nacvičovali smuteční salvy, manipulaci s rakví, ale také činnosti při kladení věnců a kytic. Právě poslední bod se jevil jako nejsložitější.

V rámci kurzu se budoucí absolventi, tentokrát „v roli přihlížejících“, zúčastnili pietního aktu v Zaječově, jenž protokolárně zabezpečovali vojáci Čestné stráže AČR. Právě tato jednotka je určená pro profesionální zabezpečení všech typů protokolárních aktů na území České republiky i v zahraničí. Její profesionální práci ocenil i generálmajor Jaroslav Kocián, který během vzpomínkové akce v bývalém táboře nucených prací v Zaječově reprezentoval velení Armády České republiky.

Během slavnostního ukončení kurzu obdrželi vojáci osvědčení o jeho absolvování. Sami oceňovali zejména fundovanost přednášejících i instruktorů výcviku Čestné stráže AČR. „Nabyté vědomosti a praktické dovednosti budou absolventi kurzu moci plně zužitkovat nejen v nadcházejícím jubilejním roce 2018, ale hlavně dále šířit u svých útvarů. Vzhledem k šíři problematiky protokolárních aktů by určitě všichni v budoucnu uvítali pořádání udržovacích či nadstavbových kurzů tohoto typu,“ dodal major Miroslav Leška, zástupce velitele praporu Čestné stráže AČR.

Autor: kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru