Úvodní stránka > Aktuality > Základy první pomoci by měl znát každý občan, nejen profesionální voják

Základy první pomoci by měl znát každý občan, nejen profesionální voják

Minulý týden proběhla několika českými médii zpráva o tom, že příslušníci Čestné stráže AČR úspěšně zachránili život mladému hokejistovi. Během zápasu mezi Kralupami nad Vltavou a Božeticemi poskytli svobodníci Robin Student a Jan Háva první pomoc krvácejícímu soupeři, a tak prokázali, že disponují dobrými znalostmi a dovednostmi o poskytnutí první pomoci.

Velitel Posádkového velitelství Praha plukovník Milan Virt oběma zachráncům hned následující den po zápase poděkoval. Ve čtvrtek 26. října při vyhlášení Nejlepšího sportovce, trenéra a kolektivu ASC Dukla za rok 2017 v Domě armády Praha oba převezmou cenu Českého klubu fair play a Plaketu za záchranu lidského života. Dalšího ocenění se jim dostane v pátek 3. listopadu během slavnostního nástupu Čestné stráže u příležitosti 99. výročí založení československého státu.

Hokejová srážka, jichž bývá během zápasů řada, ohrozila život Libora Votruby z hokejového celku Božetic. Protihráč mu nechtěně zavadil bruslí o krk a Votruba začal krvácet. Sekundu poté mu svobodník Robin Student vložil prsty do rány a svobodník Jan Háva přiložil na krk obvaz. Tímto způsobem pak do příjezdu sanitky zastabilizovali hokejistův život.

„Víme, jak postupovat při takových případech. Jak jsem přijel a viděl jsem Robina, že má prst v krku hráče, který bezvládně ležel u branky, tak jsem ihned zaklekl k němu a pomohl,“ popsal svobodník Jan Háva. Obecně se lidé bojí poskytnout první pomoc ze strachu, že zraněnému ublíží, či mají psychické zábrany se zraněnými jakkoliv manipulovat.

K velké osvětě v oblasti poskytnutí první pomoci přispívá nejen celoarmádní program POKOS, ale také samotní vojáci Čestné stráže AČR, kteří při prezentacích své činnosti na základních a středních školách učí děti základům první pomoci.

„Taková setkání jsou zajímavá a přínosná nejen pro děti, které se najednou setkávají s opravdovými vojáky v uniformách, a rozšiřují si tak představu o službě vojáků v armádě, ale jsou také příležitostí pro vojáky, kteří tak mohou svou službu reflektovat skrze prezentaci někomu, kdo je zvídavý a bezprostřední. V tomto případě navíc oba vojáci prokázali, že hrdinou se můžete stát i během hokejového utkání,“ dodal plukovník Milan Virt, velitel posádky Praha.


Není to poprvé, kdy vojáci zachraňovali lidský život. Za všechny uvádíme několik příkladů. Minulý rok v březnu ocenil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář (tehdy ještě generálporučík) za záchranu lidského života dva příslušníky Střediska obsluh výcvikových zařízení Vojenského újezdu Hradiště. Poručík Richard Ertl a nadrotmistr Jan Havelka se stali svědky dopravní nehody tří vozidel na dálnici D1. Bez váhání dokázali poskytnout první pomoc těžce zraněné osobě a přivolali zdravotnickou záchrannou službu.

 

V říjnu 2015 poručík Petr Michek, příslušník 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, se stal svědkem dopravní nehody, při které byla těžce zraněna mladá žena. Svým pohotovým jednáním přispěl k záchraně jejího života.

 

Rotmistr Martin Neuer, vojenský policista, poskytl v květnu 2014 ve Žďáru nad Sázavou první pomoc muži se srdeční zástavou. Ačkoliv on sám na událost po několika měsících téměř zapomněl, zachráněný muž ho vyhledal prostřednictvím Policie ČR a osobně mu poděkoval.

 

Autor: kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha

Nahoru