Úvodní stránka > Armáda chrání a zachraňuje

Armáda chrání a zachraňuje

Pod tímto názvem se dne 11. prosince 2007 uskutečnila na škole pro sluchově postižené děti a mládež v Holečkově ulici na Praze 5 akce, kde příslušníci z Posádkového velitelství Praha, 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a Posádkové ošetřovny Praha prezentovali svoji práci.

Měl jsem tu milou povinnost a čest zahájit program ve velkém sále, kde jsem ve stručnosti představil AČR a její strukturu. Tento úvod spíše patřil pedagogickému sboru školy a pro žáka a studenty jsem vybral krátký film o AČR. Poté byly děti rozděleny do skupin a den s AČR mohl začít.

Posádkové velitelství Praha připravilo pro děti střelecký trenažér, výstroj a výzbroj vojáka Čestné stráže AČR a ve spolupráci s AVISem obrazové materiály, které prezentují dnešní AČR.

Ukázky pěchotních zbraní, ochranu proti zbraním hromadného ničení, vybavení potápěče či ukázku robota tEODora zabezpečili příslušníci 15. ženijní záchranné brigády a to konkrétně ze 151. žpr., 154. zpr. a 156. zpr.

Posádková ošetřovna Praha pod vedením o. z. MUDr. Vojtěcha CHARVÁTA připravila ukázku první pomoci a zdravotnickou výbavu lékaře.

Po skočení statických ukázek v budově školy, se žáci a studenti přesunuli na hřiště, kde měli možnost shlédnout exhibiční vystoupení Čestné stáže AČR, které velel šrtm. Martin SKOUMAL, praktickou ukázku dovednosti služebních psů a zásahové vozidlo T-815.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě, zabezpečení a na samotném provedení tohoto, zcela jistě zajímavého, dne pro sluchově postižené děti a mládež. Děkuji za spolupráci pplk. Ing. Mariánu NIŽŇANOVI z 15. žzb, který mi byl po celou doby styčným důstojníkem při součinnostních dohovorech a přípravách. Děkuji o.z. MUDr. Vojtěchu CHARVÁTOVI za ukázky 1. pomoci a mé poslední, ale ne méněcenné poděkování patří pracovníkům AVISu, příslušníkům 2. rčs PV Praha a celému organizačnímu oddělení PV Praha.

 

Text: npor. Karel Kortánek, náčelník organizačního oddělení PV Praha

Foto: o. z. Radko Janata, AVIS

Fotogalerie

Nahoru