Úvodní stránka > Bez Posádkového velitelství Praha ani ránu…

Bez Posádkového velitelství Praha ani ránu…

Dne 7. března 2008 složil slavnostní slib prezident republiky Václav Klaus. Tento významný okamžik v historii České republiky se odehrával na Pražském hradě. Posádkové velitelství Praha se taktéž podílelo na zabezpečení tohoto slavnostního aktu.

Příslušníci Čestné stráže AČR byli společně s Hradní stráží přítomni na III. nádvoří Pražského hradu, kde prezident republiky vykonal slavnostní vojenskou přehlídku po složení prezidentského slibu. Čestná jednotka zde vystupovala pod velením kapitána Miroslava Lešky. Nechyběly ani historické prapory, které na III. nádvoří Pražského hradu přinesli příslušníci Čestné stráže AČR pod velením praporčíka Karla Földeše.

Krátce po podepsání slibu staronovým prezidentem začala znít Vladislavským sálem česká státní hymna společně s 21 dělostřeleckými salvami vypálenými z Lobkovické zahrady. Přípravy na vypálení 21 salv začaly již o den dříve, kdy obsluha salvových děl pod velením podplukovníka Jána Kotvase provedla kontrolu a připravila techniku k výjezdu na Petřín. Po příjezdu do Lobkovické zahrady začala příprava salvových děl k provedení salv. Ta skončila kolem 10. hodiny. I když se salvy střílejí v Praze dvakrát do roka, byl zájem médií o provedení, zabezpečení či historii 21 salv překvapující.

Čestná stráž AČR, potažmo Posádkové velitelství Praha, splnilo jeden z mnoha, neméně důležitých, úkolů v tomto roce.

 

Autor: npor. Karel Kortánek, náčelník organizačního oddělení PV Praha

Fotogalerie

Nahoru