Úvodní stránka > DEN OZBROJENÝCH SIL ČR - pro Posádkové velitelství Praha den s hořkou příchutí

DEN OZBROJENÝCH SIL ČR - pro Posádkové velitelství Praha den s hořkou příchutí

Dne 30. června 2008 proběhly v Praze oslavy Dne ozbrojených sil ČR. Oslavy tohoto, pro Armádu ČR, historicky významného dne začaly pietním aktem na Vítězném náměstí u Památníku čs. zahraničním vojákům, účastníkům II. světové války. Čestná stráž AČR zde byla zastoupena kapitánem Miroslavem Leškou, který velel této jednotce a praporčíkem Davidem Makarou, který byl velitelem nosičů věnců. Samozřejmě, že nemohla chybět ani Posádková hudba Praha, kterou dirigoval major Kamil Mezihorák.

Přesně hodinu po skončení pietního aktu přivítal náčelník Generálního štábu AČR příslušníky AČR v Hrzánském paláci, kde se konal slavnostní akt udělení čestného odznaku náčelníkem Generálního štábu AČR. I zde mělo své zastoupení Posádkové velitelství Praha v podobě Čestné stráže AČR, velitelem byl praporčík Karel Földeš, a žesťového kvintetu pod vedením nadporučíka Jana Pohořalého.

To hlavní, z pohledu Posádkového velitelství Praha, však teprve mělo přijít. Bohužel s ním i smutný historický okamžik. Ve 14.00 hod. na Staroměstském náměstí v Praze se konaly exhibiční vystoupení jednotek čestných stráží z Česka, Maďarska a Polska a poslední veřejné vystoupení Posádkové hudby Praha.

Program byl zahájen slavnostním nástupem, kde velitel exhibiční jednotky Čestné stráže AČR praporčík Petr Koten podal hlášení náčelníku Generálního štábu AČR generálporučíkovi Vlastimilu Pickovi, který vykonal slavnostní vojenské defilé. Moderátor Petr Třebický ve stručnosti přivítal všechny přítomné a představil aktéry tohoto výjimečného odpoledne v centru Prahy.  

Ještě před samotným koncertem Posádkové hudby Praha proběhlo dekorování bojového praporu Posádkového velitelství Praha pamětní stuhou ředitele Památníku Lidice JUDr. Miloušem Červenclem.

Po ukončení oficialit se úvodního vystoupení zhostila Posádková hudba Praha pod taktovkou podplukovníka Milana Bulína a majora Kamila Mezihoráka. Diváci mohli vidět i soubor mažoretek z tanečního klubu Rytmus Roudnice, který společně vystoupil s Posádkovou hudbou Praha. Následovalo exhibiční vystoupení jednotek čestných stráží z Maďarska a České republiky. Exhibiční jednotce Čestné stráže AČR velel štábní rotmistr Martin Skoumal.

Kolem 15.00 hod. přišel významný okamžik pro příslušníky Posádkové hudby Praha. Nastal čas pokřtít cd a to ne ledajaké. Křtilo se hned troj CD a křtitelem tohoto zcela jistě jedinečného, hudebního díla byl osobně mistr Jiří Suchý. K potěšení všech příznivců mistra Jiřího Suchého následovala skladba Babeta v podání Posádkové hudby Praha pod taktovkou majora Kamila Mezihoráka.

Ke slovu se opět dostaly čestné stráže. Jako první se představila Čestná stráž z Polska. Závěrečné vystoupení si připravila jednotka Čestné stráže AČR, které velel praporčík Petr Koten.

Blížil se závěr programu na Staroměstském náměstí. Zasvěcení věděli, že to jsou poslední okamžiky existence Posádkové hudby Praha. Velitel hudby – hlavní dirigent podplukovník Miloslav Bulín naposled vzal do svých rukou taktovku a pro několik tisíc přihlížejících diváků dirigoval skladbu „Je čas se rozloučit“.

Na samotný závěr, tohoto velice zajímavého odpoledne v centru Prahy, byl připraven závěrečný nástup jednotek čestných stáží a Posádkové hudby Praha. Při této příležitosti byla velitelem posádky Praha plukovníkem Janem Černíkem předána dirigentská hůl podplukovníku Miloslavu Bulínovi  jako projev poděkování za práci u Posádkové hudby Praha. Slavnostní defilé všech účastníků bylo posledním bodem v programu Posádkového velitelství Praha na Staroměstském náměstí. Poděkování patří všem, kteří se na přípravách toho nevšedního odpoledne podíleli.

 

P.S.: Aby hudby a folklóru na Staroměstském náměstí nebylo málo, tak hned po Posádkovém velitelství Praha převzali otěže „Ondrášovci“ a vzali to hezky od podlahy.

 

 

Autor: Miroslav Šindelář, odbor komunikačních strategií MO

Fotogalerie

Nahoru