Úvodní stránka > Dne 27. srpna 2012 v Praze zemřel armádní generál v.v. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, Čestný příslušník Posádkového velitelství Praha

Dne 27. srpna 2012 v Praze zemřel armádní generál v.v. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, Čestný příslušník Posádkového velitelství Praha

Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918 ve Vídni. Byl čtvrtým dítětem ve vojenské, ale vlastenecké české rodině. Své dětství prožil v blízké Toušeni, kterou považoval za svůj domov. Po studiu na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě byl v květnu 1938 slavnostně vyřazen jako poručík dělostřelectva.

Když po politické kapitulaci nemohl plnit svou vojenskou přísahu rozhodl se přejít do exilu. Na jaře 1940 uprchl přes jižní Moravu, Slovensko, Maďarsko Srbsko a Sýrii do Francie. V jihofrancouzském městě Agde byl zařazen k II. Hrubému dělostřeleckému oddílu 1. dělostřeleckého pluku 1. československé pěší divize. Po kapitulaci Francie byl přesunut přes Gibraltar do Velké Británie. V rámci bojové přípravy absolvoval řadu kurzů, včetně parašutistického v Manchestru a stáže u britského 112. královského dělostřeleckého pluku v Eastbournu.

Jako důstojník s velitelskými schopnostmi byl v roce 1944 převelen na východní frontu, kam byl přesunut po trase Gibraltar, Port Said, Haifa, Damašek, Bagdát, Bassra, Teherán, Baku a Rostov na Donu do Černovic. V hodnosti nadporučíka byl přidělen k 2. československé samostatné paradesantní brigádě do funkce náčelníka štábu dělostřelectva do Dukelské operace, do bojů v Karpatech a na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Po potlačení povstání přežil se zbytky brigády čtyři měsíce v Nízkých Tatrách.

Za zásluhy o osvobození Československa byl vyznamenán třemi Čs. válečnými kříži 1939, Řádem Slovenského národního povstání I. třídy, medailí Za chrabrost před nepřítelem, medailí Za zásluhy I. a II. stupně, Pamětní medailí zahraničního vojska se vzácnou kombinací štítků Francie, Velké Británie a SSSR a dalšími vyznamenáními včetně sovětské medaile Za vítězství.

V únoru 1951 byl zatčen a po roce samovazby a tvrdých výslechů byl v politicky vykonstruovaném procesu odsouzen za údajnou velezradu a špionáž pro cizí velmoc k doživotnímu vězení. V žalářích ( Pankrác, Valtice, Mírov, Leopoldov( a na uranových dolech (Bytíz) přežil devět let až do amnestie v květnu 1960.

V roce 1990 byl plně rehabilitován. Významně se zasloužil o obnovení a moderní pojetí Československé obce legionářské, do jejíhož čela byl zvolen roku 1991. V Lázních Toušeni se zasloužil o obnovu TJ Sokol, byl zvolen jejím starostou. Až do poslední chvíle velmi úzce spolupracoval s představiteli Armády České republiky a Posádkovým velitelstvím Praha. Byl velmi hrdý, že je naším čestným příslušníkem a s hrdostí to každému připomínal. Vždy a rád se setkával jak s velením, tak s příslušníky Čestné stráže Armády České republiky, kde byl a vždy zůstane čestně zařazen u 1. družstva, 1. čety. 1. roty. Od roku 1990 se pravidelně účastnil Slavnostních vojenských přísah.

Prezidentem republiky byl 9. května 1991 vyznamenán Řádem Milana Rastislava Štefánika a 28. října 2004 Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. V listopadu 2008 byl povýšen do nejvyšší vojenské hodnosti - armádního generála.

Nikdy neusiloval o nic pro sebe, ale pro druhé. Nasazoval-li vlastní život, nasazoval jej pro svobodu své vlasti. Vždy a všude zdůrazňoval hodnotu svobody, vykoupené životy druhých: „Svobodu je třeba chránit dál, jinak o ni přijdeme.“

Byl velmi společenský, měl velký smysl pro humor, měli bychom uvěřit v jeho předurčení - v předurčení stát se živoucím příkladem a ukázat, že čistý, statečný a obětavý život pro vlast má smysl.

Všem, kdo jsme armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka směli poznat, byl živoucím důkazem, že neokázalé hrdinství, skromná velikost a nezlomitelnost vnitřní síly - jsou možné!

 

Čest jeho památce!


 

Autor textu: o.z. Lubomír ADAMUS

Foto: OKP MO

 

 

Nahoru