Úvodní stránka > Historicky první návštěva Ministra obrany České republiky

Historicky první návštěva Ministra obrany České republiky

Dne 23. listopadu 2010 od 09,30 hodin nás svoji návštěvou poctil ministr obrany Alexandr VONDRA. Je to historicky první návštěva ministra obrany u vojenského útvaru 2316 od jeho vzniku v roce 2004.

 

Právě s našimi vojáky se česká veřejnost potkává snad nejčastěji z celé Armády České republiky. Zabezpečujeme nejrůznější protokolární akce nejvyšších státních i armádních představitelů jak po celém území České republiky, tak i v zahraničí. Vojáci Čestné stráže Armády České republiky ročně uskuteční přes čtyři sta akcí, mezi něž patří slavnostní, pietní i smuteční akty včetně vojenských pohřbů.

Po slavnostním přivítání ministra obrany, který přijel v doprovodu 1. ZNGŠ AČR brig. gen. Miroslava Žižky, následoval doklad velitele plk. gšt. Pavla Kantora a jeho nejbližších spolupracovníků na útvarové Síni tradic. Pan ministr byl mimo jiné informován o kriteriích pro přijetí do řad příslušníků čestné stráže včetně fyzického zjevu a výšky 180 - 185 centimetrů. „Zájem o službu u naší jednotky je poměrně značný, ale ve skutečnosti to není vůbec tak jednoduchá práce, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nejvíc bolí ramena. Puška s kterou vojáci čestné stráže provádějí cviky váží takřka čtyři kila“, uvedl velitel posádky. „Místo munice je u našich vojáků zvýšená spotřeba bot a bílých košil,“ dodal náčelník oddělení posádkových služeb pplk. Jan Machálek.

Ministr obrany byl dále informován o tom, že čestným příslušníkem 1. roty Čestné stráže Armády České republiky Posádkového velitelství Praha je armádní generál Tomáš Sedláček, účastník bojů na západní i východní frontě za druhé světové války a politický vězeň za komunismu.

Během návštěvy byl ministr seznámen také s unikátním druhem výzbroje - salvovými kanony. Tento jedinečný druh zbraně byl upraven pouze pro potřeby Čestné stráže Armády České republiky.

Svoji návštěvu ministr obrany Alexandr Vondra zakončil v renovovaných prostorách Posádkové knihovny, kde byl nejen seznámen s knižními novinkami a počty čtenářů kterých je takřka jeden tisíc,nejstaršímu aktivnímu čtenáři je 91 let, ale byl informován i o tom, že je zde uloženo přes 35 000 svazků knih a více než 4500 kusů CD a DVD.

Vzácná návštěva byla pro všechny příslušníky Posádkového velitelství Praha dokladem zájmu vedení Ministerstva obrany ČR a jeho nejvyšších představitelů o činnost všech složek velitelství při zajišťování úkolů i reprezentaci armády, hlavního města Prahy i České republiky. Slova ministra obrany, jimiž ocenil dosažené výsledky, chápou především jako závazek pro budoucnost.

 

Autor: Lubomír Adamus, Posádkové velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru