Úvodní stránka > Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Ve dnech 9. – 12. října 2006 se v Praze a ve VZ Měřín uskutečnila Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. V Praze se konference konala poprvé od roku 1993, od kdy se spolupráce v tomto regionu traduje. Konference se zúčastnili velitelé posádek a doprovázející důstojníci z Berlína, Bratislavy, Bukurešti, Lublaně, Varšavy a Vídně. Čestným  hostem konference byl bývalý dlouholetý velitel posádky Vídeň.

V předvečer vlastního jednání se konala slavnostní večeře, při které plk. Ing. Jan ČERNÍKoficiálně přivítal všechny účastníky konference a svým protějškům představil hlavní funkcionáře Posádkového velitelství Praha.

Následující den byl pro účastníky konference dnem stěžejním, pracovním. Všechny delegace usedly k jednacímu stolu, přičemž v první části jednání byl vyčleněn časový prostor na prezentaci jednotlivých velitelství k hlavnímu tématu konference, kterým bylo: „Formy a metody spolupráce posádkových velitelství s orgány státní správy a samosprávy.“

Významnou částí jednání bylo upřesnění  a  schválení  plánu vzájemné spolupráce na rok 2007 s výhledem na rok 2008. Výměna zkušeností, kterou program konference pokračoval, se mnohdy stala inspirací pro ostatní zúčastněné delegace. 

Večer strávily delegace prohlídkou historické části Prahy a nechybělo i přátelské posezení v restauraci U Vejvodů.

11. říjen 2006 byl určen k oficiálním návštěvám. V ranních hodinách delegace absolvovaly prohlídku Pražského hradu. Poté byly v Pelléově vile přijati starostou Městské části Praha 6 Mgr. Tomášem CHALUPOU, kde došlo i k setkání delegací s čestným občanem Městské části Praha6 a čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha genpor. Ing. Tomášem SEDLÁČKEM. Toto setkání zapůsobilo na všechny účastníky, nejvíce však na velitele posádky Vídeň, který žije ve Vídni nedaleko od místa, kde se pan genpor. Ing.Tomáš SEDLÁČEK narodil. Následně byli účastníci konference přijati 1. ZNGŠ  genpor. Ing. Jaroslavem KOLKUSEM a nato uctili památku čs. zahraničních vojáků položením společného věnce u památníku na Vítězném náměstí před budovou Generálního štábu AČR. V závěru byla vykonána oficiální návštěva v prostorách Magistrátu na Staroměstské radnici s přijetím u primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla BÉMA.

Velitel posádky Praha plk. Ing. Jan ČERNÍK, za podíl na rozvoji spolupráce s Posádkovým velitelstvím Praha,v rámci slavnostní večeře dne 11.října 2006 ocenil některé účastníky konference udělením pamětních odznaků Posádkového velitelství Praha.

Celý průběh konference se vyznačoval vysokou úrovní, bezchybnou organizací  a v závěru úpřimně vyjadřovanou spokojeností účastníků.

Fotogalerie

Nahoru