Úvodní stránka > Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Ve dnech 8. – 11. října 2007 se  ve slovinské Lublani uskutečnila Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. Konference se zúčastnili velitelé  posádek Berlín, Bratislava, Bukurešť, Praha, Varšava, Vídeň a samozřejmě hostitelská posádka Lublaň. Čestným  hostem konference byl bývalý dlouholetý velitel posádky Vídeň a jeden ze zakládajících členů Capital Commanders´ Club genmjr. Karl SEMLITSCH.

V předvečer zahájení konference se konala slavnostní večeře, při které velitel posádky Lublaň plk. Milan OBREZA přivítal všechny účastníky konference.

Následující den byl pro účastníky konference dnem pracovním. V první části jednání byl vyčleněn časový prostor na prezentaci jednotlivých velitelství k hlavnímu tématu konference: „Role, úkoly a specifika posádkových velitelství ve struktuře ozbrojených sil.“

V druhé části pracovního dne byl projednán, upřesněn  a  schválen plán vzájemné spolupráce na rok 2008. Výměna zkušeností se zároveň stala i inspirací a čerpáním know how pro ostatní zúčastněné delegace.  

Po skončení pracovní části konference byli velitelé posádek přijati u primátora hlavního města Lublani p. Zorana Jankoviče a v prostorech lublaňského starého hradu byli představeni 1. ZNGŠ  Slovinských ozbrojených sil genmjr. Alojzu ŠTEINEROVI.

Den 10. říjen 2007 byl určen k oficiálním návštěvám. Účastníci konference navštívili velitelství posádky Lublaň, kde plk. Milan OBREZA představil velitelům posádek svůj štáb a poté následovala 30´ přednáška o velitelství a procházka areálem.

A protože téměř všechny demokratické armády staví na tradicích svého vlastního národa, ne jinak tomu je i ve Slovinsku, následovala návštěva muzea 1. sv. války v Kobaridu, která nás vrátila zpět o několik desetiletí.

Na závěr celého dne a potažmo celé konference plk. Milan OBREZA poděkoval všem za účast, za cenné informace a zkušenosti a předal pomyslný štafetový kolík plk. Janu ČERNÍKOVI, protože konference velitelů posádek středoevropského regionu se bude v roce 2008 konat v Praze. Velitel posádky Praha slíbil, že připraví konferenci pracovně a společensky přínosnou.

 

Autor: npor. Karel Kortánek, náčelník org. odd. PV Praha

Fotogalerie

Nahoru