Úvodní stránka > KONFERENCE VELITELŮ POSÁDEK HLAVNÍCH MĚST STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU

KONFERENCE VELITELŮ POSÁDEK HLAVNÍCH MĚST STŘEDOEVROPSKÉHO REGIONU

Ve dnech 9. – 12. září 2008 se v Praze a ve Školícím a výcvikovém středisku MO v Komorním Hrádku uskutečnila Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. 
V Praze se konference konala podruhé od roku 1994, od kdy se spolupráce v tomto regionu traduje. Konference se zúčastnili velitelé posádek a doprovodní důstojníci z Berlína, Bratislavy, Budapešti, Bukurešti, Ljubljany, Varšavy a Vídně. 
Čestnými hosty konference byli bývalí dlouholetí velitelé posádek Praha (plk. Černík), Vídeň (brig. gen. Semlitsch) a Ljubljana (brig. gen. Obreza). V předvečer vlastního jednání se konala slavnostní večeře, při které odcházející velitel Posádkového velitelství Praha a Doyen Klubu velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu plukovník Jan Černík oficiálně přivítal všechny účastníky konference a svým protějškům představil nového velitele Posádkového velitelství Praha plukovníka gšt. Pavla Kantora a hlavní funkcionáře Posádkového velitelství Praha. 
Následující den byl pro účastníky konference dnem stěžejním, pracovním. Všechny delegace usedly k jednacímu stolu ve Školicím a výcvikovém středisku MO v Komorním Hrádku. 
První část jednání byla věnována prezentaci jednotlivých velitelství k hlavnímu tématu konference, kterým bylo: „Místo, úloha a vyčleňované síly velitelství posádek při přípravě, průběhu a organizaci oslav významných a národních dnů.“ 
Dalším bodem jednání bylo upřesnění a schválení plánu vzájemné spolupráce na rok 2009 s výhledem na rok 2010, spojené s výměnou zkušeností. Tato část jednání byla velmi přínosná a inspirativní pro všechny zúčastněné delegace. 
Pozdní odpoledne se pak neslo v duchu volby nového Doyena Klubu velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. Odcházející velitel Posádkového velitelství Praha a dosavadní Doyen klubu plukovník Černík předal symbolické kladívko Doyena svému nástupci, veliteli posádky Budapešť Ferenzu Horváthovi a popřál jemu i klubu hodně úspěchů v další práci. 
Podvečer pak strávili účastníci delegace prohlídkou prostor Školicího a výcvikového střediska MO Komorní Hrádek a nechybělo ani přátelské posezení v restauraci Lesovna. 
Oficiálním návštěvám a setkáním patřil třetí den konference. V ranních hodinách navštívila delegace Armádní sportovní centrum Dukla Praha. Zde měli účastníci konference příležitost seznámit se s našimi významnými sportovci, včetně medailistů z nedávno skončených olympijských her v Pekingu. 
Následovalo přijetí prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR generálmajorem Josefem Prokšem, završené společnou fotografií velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. 
Položením věnce u památníku na Vítězném náměstí před budovou Generálního štábu AČR pak byla uctěna památka čs. zahraničních vojáků. Místostarostou Městské části Praha 6 Jiřím Fárkem byla delegace přijata v nádherném prostředí Pelléovy vily. Významným hostem tohoto setkání byl i čestný občan Městské části Praha 6 a čestný příslušník Posádkového velitelství Praha generálporučík Tomáš Sedláček. 
Dobře utajeným překvapením místostarosty Prahy 6 pak byla přítomnost malíře Jiřího Anderle, majitele nejobsáhlejších sbírek předmětů z afrického kontinentu v České republice a odborníka na africkou kulturu. Originální zpestření přinesla ukázka hry na starý africký hudební nástroj v podání samotného Jiřího Anderle. 
Odpolední program účastníků konference pak završila prohlídka Židovského muzea v Praze. V rámci závěrečné slavnostní večeře plukovník Černík, dnes již emeritní velitel Posádkového velitelství Praha, nechal vyhlásit svůj poslední rozkaz. 
Za podíl na rozvoji spolupráce s Posádkovým velitelstvím Praha byly vybraným účastníkům konference uděleny Pamětní medaile velitele Posádkového velitelství Praha. 
Na závěr bych rád tímto poděkoval všem, kteří se na přípravách a organizaci Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu 2008 podíleli a kteří nesou nemalý podíl na jejím zdárném průběhu.

Fotogalerie

Nahoru