Úvodní stránka > Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu

Ve dnech 15. – 18. září 2009 se ve Vídni uskutečnila Konference velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu. Konference se zúčastnili velitelé posádek Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Praha, Varšava, Lublaň a samozřejmě hostitelská posádka Vídeň. Speciálními hosty konference pak byli zástupci z Londýna a Paříže. Čestným hostem konference byl i bývalý dlouholetý velitel posádky Vídeň a jeden ze zakládajících členů Capital Commanders´ Club energický emeritní generál Karl SEMLITSCH.

V předvečer zahájení konference se konala slavnostní večeře, při které velitel posádky Vídeň brigádní generál Karl SCHMIDSEDER přivítal všechny účastníky konference.

Následující dva dny byly pro účastníky konference dny pracovními. V prvním dnu jednání byl vyčleněn časový prostor na prezentaci vídeňské posádky k hlavnímu tématu konference: „Ochrana infrastruktury a krizový management“ s následnou ukázkou konkrétní realizace této problematiky na zařízení pro úpravu vody města Vídně.
V druhém dnu pracovního setkání pak byl dán prostor prezentacím hostů z Londýna a Paříže a samozřejmě, následovaly i příspěvky k této problematice od jednotlivých členů Capital commanders klubu. V závěru dne pak byl projednán, upřesněn a schválen plán vzájemné spolupráce na rok 2010. Po skončení pracovní části konference byli velitelé posádek přijati u zástupce primátora hlavního města Vídně p. Dr. LUDVIGA a v prostorech vídeňské radnice byli představeni i NGŠ Rakouských ozbrojených sil generálu ENTACHEROVI V podvečer 16. září 2009 pak velitelé posádek společně položili věnec u Hrobu neznámého vojína v kryptě na náměstí Hrdinů ve Vídni.

Na závěr konference při slavnostní večeři pak generál SCHMIDSEDER poděkoval všem za účast, za cenné informace a zkušenosti a ocenil význam setkávání velitelů posádek jako přínosné aktivity pro rozvoj středoevropského regionu.

Fotogalerie

Nahoru