Úvodní stránka > Konference velitelů posádek hlavních měst Středoevropského regionu u Posádkového velitelství Praha

Konference velitelů posádek hlavních měst Středoevropského regionu u Posádkového velitelství Praha

Ve dnech 29. - 31. května 2012 se Posádkové velitelství Praha stalo po čtyřech letech opět hostitelskou posádkou mezinárodní konference velitelů posádek hlavních měst Středoevropského regionu („Capital Commander´s Club Conference“). Pozvání velitele pražské posádky plukovníka Pavla Kantora přijali velitelé z Berlína, Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Říma, Varšavy a Vídně. Měli jsme tu čest přivítat i generálmajora Karla Semlitsche (Rakousko), který patří k zakladatelům myšlenky mezinárodní spolupráce mezi posádkovými velitelstvími.

Kromě vlastního jednání konference, které se uskutečnilo v Komorním Hrádku se zaměřením na úsporná opatření v resortu obrany, měli velitelé posádek možnost si prohlédnout Síň slávy Armádního sportovního centra Dukla, kde je přivítal ředitel plukovník Jaroslav Priščák. Zúčastnili se také krátkého setkání s Prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu armády ČR generálmajorem Miroslavem Žižkou. Generál Žižka mimo jiné vyzdvihl význam partnerství mezi velitelstvími posádek přispívající k vzájemné výměně názorů, zkušeností, získávání znalostí a povědomí o životním stylu ostatních hlavních měst. Poté velitelé posádek, spolu s velitelem pražské posádky plukovníkem Pavlem Kantorem a jeho zástupcem, podplukovníkem Jaromírem Jančurou, uctili položením společného věnce památku padlých v druhé světové válce u pomníku na Vítězném náměstí v Praze 6.

V rámci závěrečného vyhodnocení setkání velitelů posádek hlavních měst Středoevropského regionu, za přítomnosti čestných hostů Přidělence obrany Slovenské republiky generálmajora Milana Maxima a starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové, bylo rozhodnuto o konání konference v roce 2013 Bratislavě a v roce 2014 v Berlíně.


 

Autor textu: Lubomír ADAMUS

Foto: OKP MO

 

Fotogalerie

Nahoru