Úvodní stránka > Křest knihy „OD KNÍŽECÍ DRUŽINY K POSÁDKOVÉMU MĚSTU“

Křest knihy „OD KNÍŽECÍ DRUŽINY K POSÁDKOVÉMU MĚSTU“

Dne 18. května 2006 od 11.00 hodin se v historických prostorách Písecké brány v Praze 6 uskutečnil křest knihy s názvem „Od knížecí družiny k posádkovému městu“ s podtitulem „Praha vojenská od nejstarších dob po současnost“.

Autory této reprezentační publikace se stali historici a vědečtí pracovníci Vojenského historického ústavu Praha. Autorský tým, PhDr. Ladislav ČEPIČKA a PhDr. Karel STRAKA, pracoval pod vedením PhDr. Jiřího BÍLKA, CSc. Spolu s autory na této reprezentační publikaci odborně pracovali PhDr. Ladislav LÁNIK, CSc. (za Vojenský historický ústav Praha) a pplk. vv. Lubomír ADAMUS (za Posádkové velitelství Praha).

Záštitu nad publikací převzal, primátor Hlavního města Prahy MUDr. Pavel  BÉM a náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Pavel  ŠTEFKA.

Tímto bylo naplněno úsilí velitele pražské posádky a završen jeden z mnoha společných úkolů v oblasti spolupráce mezi Posádkovým velitelstvím Praha a Vojenským historickým ústavem Praha.

Kniha vyšla nákladem 5.000 výtisků české a 3.000 výtisků anglické verze.

Nahoru