Úvodní stránka > Na Staroměstském náměstí létaly pušky čestné stráže nad hlavami diváků

Na Staroměstském náměstí létaly pušky čestné stráže nad hlavami diváků

V předvečer Dne ozbrojených sil, tedy ve středu 29. června 2011 se na pražském Staroměstském náměstí uskutečnilo exhibiční vystoupení jednotek čestné stráže středoevropského regionu.

Veřejná vystoupení příslušníků Posádkového velitelství Praha a Ústřední hudby Armády České republiky spolu s jednotkami čestné stráže armád Německa, Polska a Slovenska připoutala pozornost mnoha návštěvníků hlavního města.

Pozvání na vystoupení přijal nejen náměstek ministra obrany ČR Michael Hrbata, ale také mnozí přidělenci obrany akreditovaní v Praze a další čestní hosté. Tato zcela výjimečná akce se poprvé pro širokou veřejnost uskutečnila v roce 2007. Sérii představení dovedností vojáků čestné stráže zahájili čestné jednotky společným slavnostním nástupem.

Poté náměstek ministra obrany Michael Hrbata poděkoval organizátorům za skvělou reprezentaci armády na veřejnosti. Zároveň předal pamětní plakety těm, kteří nad rámec svých všedních pracovních povinností uměli nedávno pomoci se sbírkou pro děti v dalekém Afghánistánu.

Mezi prvními, kdo předvedl své mistrovství v „showprogramu“, byli vojáci 1. roty čestné stráže Armády České republiky, kterým velel rotný Otakar Málek. Po ní následovala jednotka čestné stráže Spolkové republiky Německo z Berlína, které velel nadporučík Marcel Dierking .Dále se představila čestná stráž z Polska s velitelem poručíkem Adamem Korolczukem a vojáci ozbrojených sil Slovenské republiky. Těm při vystoupení na Staroměstském náměstí velel rotný Michal Holbík.

Závěr dvouhodinového představení, při kterém vojáci sklízeli zasloužený potlesk návštěvníků hlavního města, patřil českým hostitelům - jednotce 2. roty čestné stráže s velitelem rotmistrem Martinem Skoumalem. Ti podobně jako jejich kolegové předvedli dokonalou souhru nejen při nevšedních cvicích se zbraněmi.

Ovace na otevřené scéně zcela po zásluze patřily také Ústřední hudbě Armády české republiky, kterou dirigoval podplukovník Jaroslav Šíp.

Nutno dodat, že vystoupení, v nichž vojáci předvedli téměř nemožné cviky se svými přehlídkovými zbraněmi si příslušníci čestné stráže vymýšlejí sami, každoročně je zdokonalují a vždy překvapí nějakou novinkou v sestavě určené pro veřejnost.

Letošní exhibice na Staroměstském náměstí v Praze se tak stala přehlídkou toho nejlepšího, co její účastníci mohli nabídnout.


 

 

Fotogalerie

Nahoru