Úvodní stránka > NATO MUSIC FESTIVAL 2007

NATO MUSIC FESTIVAL 2007

Dne 2. června 2007 se v německém Kaiserslauternu uskutečnil již 20. ročník hudebního festivalu  -  NATO Music Festival. Armádu České republiky reprezentovala Posádková hudba Praha pod vedením velitele hudby - hlavního dirigenta podplukovníka Miloslava Bulína.

Tento festival se pořádal pod záštitou velitele aliančního leteckého velitelství v Ramsteinu a primátora města Kaiserslautern. Ještě před samotným zahájením hudebního festivalu Posádková hudba Praha odehrála koncert na náměstí v Pirmasensu. Tento koncert se setkal s velkým ohlasem u posluchačů.  

Přesně v 19.30 hod. začalo slavnostní zahájení hudebního festivalu. Vojenské hudby z Česka, Dánska, Francie, Lichtenštejnska, Německa, Rumunska a Spojených států amerických společně s Čestnou stráži Ministerstva obrany Německa nastoupily na stadion a pod vedením ředitele vojenských hudeb v Německu a ředitele festivalu plukovníka Dr. Michaela Schramma byl 20. ročník hudebního festivalu slavnostně otevřen.

Posádkovou hudbu Praha přivedl na plochu stadionu zástupce velitele hudby major Kamil Mezihorák. Po něm taktovku převzal podplukovník Miloslav Bulín a show program mohl začít. Odezva z řad diváků na sebe dlouho nenechala čekat a hned po první části show programu Posádková hudba Praha sklidila bouřlivý potlesk. Za tónů skladby Škoda lásky se Posádková hudba Praha rozloučila s posluchači, kteří nešetřili potleskem a slova uznání z řad odborné veřejnosti a ostatních účastníků hudebního festivalu nebrala konce.

NATO hudební festival byl zakončen vystoupením tzv. mamutího orchestru, kdy všechny zúčastněné hudby nastoupily na plochu stadionu a pod vedením ředitele festivalu zahrály posluchačům, kterých bylo 12 500, malý společný koncert. Poté následovalo neformální setkání všech dirigentů, hudebníků, organizátorů a pořadatelů v obřím stanu.

Fotogalerie

Nahoru