Úvodní stránka > Návštěva Posádkového velitelství v Polsku

Návštěva Posádkového velitelství v Polsku

Na základě pozvání velitele posádky Varšava se ve dnech 27.11. – 1.12. 2006 uskutečnila reciproční návštěva příslušníků Posádkového velitelství Praha v posádce Varšava.  Cílem této návštěvy byla vzájemná výměna zkušeností z výcviku jednotek čestné stráže obou našich zemí.

Nejdůležitější a nejzajímavější částí návštěvy byla dvoudenní ukázka výcviku praporu čestné stráže varšavské posádky, která zahrnovala nejen metodické ukázky nácviku ceremoniálních aktů, ale také střeleckou přípravu na střelnici Rembertów. V průběhu návštěvy delegace položila věnec u hrobu Neznámého vojína ve zbytcích Saského paláce ve Varšavě, seznámila se s historií varšavské posádky a byla přijata dosavadním velitelem varšavské posádky a jeho nástupcem.

 

Nahoru