Úvodní stránka > ORGANIZAČNÍ ZMĚNY K 1.ŘÍJNU 2008

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY K 1.ŘÍJNU 2008

Dalším krokem v běhu reformy AČR u Posádkového velitelství Praha bylo k 1.10.2008 vytvoření praporu Čestné stráže AČR (prčs) – byly navýšeny počty ČS AČR pro velení praporu, organizační struktura obou rot ČS AČR však zůstala beze změn. 
K oficiálnímu vyhlášení uvedených změn, představení nově ustanovených funkcionářů a u příležitosti rozloučení s bývalým velitelem posádky plk. Janem ČERNÍKEM, který následujícím dnem odcházel do zálohy, byl dne 30.9.2008 proveden slavnostní nástup PV Praha.

Nahoru