PLES

17. březen 2006 byl pro Posádkové velitelství Praha výjimečný hned dvakrát. Kromě výše uvedených oslav si jako dárek k pomyslným narozeninám dalo ples, který proběhl v reprezentativních prostorách hotelu Praha.

Ples byl již tradičně organizován ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví v Praze a o významné hosty nebyla nouze. Velitel posádky plk. Ing. Jan Černík a ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví plk. MUDr. Dušan Bartoš hned v úvodu přivítali starostu Městské části Praha 6 Mgr. Tomáše Chalupu, pozvání přijal i čestný příslušník PV Praha genpor. vv. Ing. Tomáš Sedláček.

K tanci i poslechu hrál hostům plesu taneční orchestr Posádkové hudby Praha, zpívala i Petra Janů. Po celý večer o dobrou náladu všech hostů pečoval moderátor Petr Jančařík a milým překvapením jistě bylo i vystoupení dvojice orientálních tanečnic.

Narozeniny mohou být krásné i bez honosných darů, PV Praha si dárek vybralo k radosti své i všech hostů.

 

 

 

Nahoru