Úvodní stránka > Posádkové velitelství Praha oslavilo 8. výročí svého vzniku

Posádkové velitelství Praha oslavilo 8. výročí svého vzniku

V pondělí 2. dubna 2012 proběhly v areálu kasáren Na Julisce ulice Čínská na Praze 6 oslavy 8. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha.

Netradičního přátelského setkání zakončeného společným slavnostním obědem se zúčastnil čestný předseda Československé obce legionářské a čestný příslušník našeho útvaru armádní generál v.v. Tomáš Sedláček. Jako jednoho z nás, jsme mezi námi přivítali velitele Hradní stráže plukovníka Radima Studeného, který před odchodem na Hrad zastával funkci - zástupce velitele Posádkového velitelství Praha a bývalé velitele posádky Praha. Pozvání na oslavy přijala i starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková.

Velitel posádky Praha plukovník gšt. Pavel Kantor ve svém krátkém vystoupení zhodnotil dosavadní činnost útvaru a přiblížil přítomným nejvýznamnější aktivity, které se uskuteční v následujících měsících. Zmínil především mezinárodní konferenci velitelů posádek hlavních měst středoevropského regionu, jenž se uskuteční v měsíci květnu, a veřejnosti již známé mezinárodní exhibiční vystoupení čestných stráží na Staroměstském náměstí na konci měsíce června. Zároveň poděkoval všem příslušníkům posádky za odvedenou práci v uplynulém období a vyzdvihl nezastupitelné místo praporu Čestné stráže Armády České republiky a vojenských hudeb při prezentaci armády na veřejnosti.

Při této slavnostní příležitosti udělil plukovník gšt. Pavel Kantor za účasti starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové a hlavních funkcionářů Posádkového velitelství Praha, bronzové pamětní odznaky třem čestným hostům za dlouholetou spolupráci ve prospěch armády. Plukovník Kantor vyslovil poděkování také vybraným vojákům a občanským zaměstnancům útvaru za výtečné plnění úkolů v letošním roce.Ti naopak ocenili průběh slavnostního dne, kdy namísto nástupů a přehlídek měli možnost shlédnout výstavu historických zbraní ve Schwarzenberském paláci a expozici ve věži Mihulka. Společný oběd všech vojáků a občanských zaměstnanců u jednoho stolu patřil k příjemnému zakončení oslav výročí posádky.

Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje od roku 1621, přičemž její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena. Posádkové velitelství Praha v současné podobě vzniklo 1. dubna 2004 ze zrušené 6. zabezpečovací základny MO, od níž převzalo bojový prapor, znak i čestný název „Pražského povstání“. Řídí činnost praporu Čestné stráže Armády ČR a vojenských hudeb.

Jednotky Čestné stráže zabezpečují za jeden kalendářní rok více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů na celém území naší republiky, ale i v zahraničí.

Ústřední hudba Armády ČR a Vojenská hudba Olomouc jsou ve svém oboru špičková profesionální hudební tělesa. Vojenské hudby zabezpečují pietní, smuteční a slavnostní akty a také koncerty pro širokou veřejnost jak doma tak i v zahraničí. Jen v loňském roce jich absolvovaly téměř 650.


 

Autor textu: mjr. Mgr. Ivana PAVLOVÁ

 

Fotogalerie

Nahoru