Úvodní stránka > Posádkové velitelství Praha v plamenech

Posádkové velitelství Praha v plamenech

„Hoří, hoří!“ – tímto voláním začal v úterý 17. září 2009 trochu neobvyklý sváteční den v kasárnách Posádkového velitelství Praha.

V souladu se zákonem č. 133/1985 o požární ochraně ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Praha zde totiž proběhl cvičný požární poplach. Jeho úkolem bylo v praxi ověřit spolupráci a koordinaci armády a jednotek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.

Přesně v 07.35 hodin zaznamenala elektrická požární signalizace budovy přítomnost ohně a dýmu. Ve spolupráci s požárním technikem útvaru proběhlo ověření vypuknutí a rozsahu požáru a vzhledem k zjištěným okolnostem dozorčí posádky okamžitě na telefonu vytočil číslo 150.

Do příjezdu zásahové jednotky pak byla provedena evakuace osob v požárem zasažené budově. Za zvuku sirén dorazila za 11 minut od nahlášení požáru do kasáren zásahová jednotka hasičské stanice Petřiny pod vedením nprap. O. N.
Následovala rychlá rekognoskace požářiště. Požár se rozšířil i do další části budovy, v budově je množství dýmu a je předpoklad, že v horním patře budovy zůstalo několik osob – tak znělo zadání simulovaného cvičení. To již muži v modrých kombinézách s dýchacími přístroji na zádech vbíhali do budovy a probíhala příprava mobilní záchranné plošiny. Všechno šlo ráz na ráz. Vyvedení prvních osob z budovy pomocí dýchacích prostředků, záchrana osob (převážně něžného pohlaví) z balkónu hořící budovy pomocí vysouvací plošiny a samozřejmě, vlastní likvidace požáru.

Po ukončení vlastního cvičného zásahu pak mohli příslušníci Posádkového velitelství sledovat praktické ukázky použití různých typů přenosných hasicích přístrojů. A protože ověřit si teorii v praxi je nejlepším způsobem přípravy, měli možnost si někteří vojáci vyzkoušet vlastní manipulaci s hasící technikou.

Nácvik uzavíral zdravotník Posádkové ošetřovny Praha prap. O. B. zdravotnickou částí cvičného poplachu, tentokrát zaměřenou na poskytování první pomoci při úrazech, popáleninách a zásahu osob elektrickým proudem opět s praktickými ukázkami.

Co říci na závěr? Celý cvičný zásah ověřil spolupráci a koordinaci armády a jednotek Integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech, prohloubil informovanost příslušníků Posádkového velitelství v oblasti požární ochrany a poskytování první pomoci a vzhledem k atraktivně realizovaným praktickým ukázkám se zapojením příslušníků útvaru, myslím, i tak trochu naboural mýtus oněch nudných nácviků z dob minulých.

Fotogalerie

Nahoru