Úvodní stránka > Předání funkce velitele Posádkového velitelství Praha

Předání funkce velitele Posádkového velitelství Praha

Do dlouhé řady velitelů posádky Praha, bylo vepsáno další jméno. Místo plk. gšt. Ing. Pavla KANTORA zaujal dnem 1. října 2013 plk. gšt. Ing. Milan VIRT. Slavnostnímu předání funkce velitele posádky Praha na nástupišti kasáren Na Julisce přihlíželo ve středu 2. října 2013 několik desítek pozvaných. Mezi vzácnými hosty nechyběli zástupci Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR, Městské části Praha 6, Krajského vojenského velitelství či vojenských útvarů zařízení na území hlavního města Prahy. S novým velitelem se přišli seznámit, a zároveň se starým rozloučit, představitelé nejvýznamnějších sdružení, svazů či organizací úzce spolupracujících s PV Praha, především ředitel Památníku Lidice, předseda ČSBS, člen předsednictva ČsOL, váleční veteráni, bývalí velitelé i zahraniční přidělenci obrany a vojenští letečtí přidělenci.

Slavnostní ceremoniál s nezbytnými vojenskými poctami jednotek Čestné stráže AČR doprovodily vznešené tóny v podání obou našich vojenských hudeb. Plukovník Virt, krátce po vyhlášení personálního rozkazu o ustanovení do funkce velitele posádky převzal z rukou ZNGŠ-NŠ genmjr. Ing. Bohuslava DVOŘÁKA bojový prapor nesoucí tradice posádky již od 6. zabezpečovací brigády.

Posádkové velitelství Praha má své nenahraditelné místo v životě hlavního města České republiky, ale především městské části Praha 6, uvedla ve svém projevu starostka MČ Praha 6 paní Marie KOUSALÍKOVÁ. Slova uznání, společně s osobním poděkováním plk. Kantorovi, který stál v čele velitelství posádky po dobu 5 let, zazněla i z úst předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu plukovníka v.v. Jaroslava VODIČKY.

Vše jednou končí, a něco nového začíná. Přejme si tedy v čele s novým velitelem hodně úspěchů v naší náročné a odpovědné úloze protokolární jedničky AČR.

Plukovník gšt. Ing. Milan VIRT byl ustanoven na funkci rozkazem ředitele Agentury personalistiky AČR č 5554/2013. Přišel z funkce „náčelník Odboru plánování štábu Velitelství sil podpory“ ve Staré Boleslavi. Předtím vykonával řídící štábní funkce u jednotek letectva až do funkce náčelníka štábu letecké základny v Čáslavi. V roce 1983-1987 vystudoval Vojenskou vysokou leteckou školu v Košicích, v roce 1995-1996 absolvoval Leteckou akademii Bundeswehru ve Fürstenfeldbrücku a v letech 2008-2010 Akademii velení Bundeswehru v Hamburku. Je ženatý, má 2 děti. Rád sportuje, především hraje badminton, tenis, nohejbal, floorball, lední hokej a také rád lyžuje.

Fotogalerie

Nahoru