Úvodní stránka > Projekt busty čestnému příslušníkovi Posádkového velitelství Praha

Projekt busty čestnému příslušníkovi Posádkového velitelství Praha

Armádní generál Tomáš SEDLÁČEK byl a navždy zůstává čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha. Svým jednáním, chováním a vystupováním patří k nejvýznamnějším osobnostem našich vojenských tradic a pro mnohé z nás představoval symbol houževnatosti, odhodlání a obrovské vitality. Jeho odkaz je pro všechny příslušníky Posádkového velitelství Praha příkladem a závazkem.

Prvotní myšlenka vytvoření památníku vznikla z podnětu příslušníků praporu Čestné stráže, kteří chtěli vyjádřit poctu generálu Sedláčkovi, jako čestnému příslušníkovi Posádkového velitelství Praha. Hledali jsme možnost, jakým způsobem něco podobného vyjádřit. Inspirací nám bylo odhalení základního kamene sochy generála Rudolfa Pernického (blízkého přítele gen. Sedláčka) v Praze na Suchodole. Zrodila se myšlenka oslovit Akademii výtvarných umění v Praze, zda by byla ochotna vytvořit bustu pana generála, kterou bychom umístili v prostorech našeho velitelství.

Myšlenka na zhotovení busty a představení osobnosti gen. Sedláčka představitelům Akademie výtvarných umění v Praze natolik nadchla, že pan profesor architekt Petr Siegl vypracováním návrhu busty pověřil studenty, kterým se to nakonec stalo zadáním ročníkové práce. K posouzení jednotlivých návrhů byla určená komise ze zástupců Posádkového velitelství Praha – pplk.Ing. Jaromír JANČURA, Lubomír ADAMUS, mjr. Ing. Miroslav LEŠKA, nprap. Bc. Milan MAGERČÁK, vojenských historiků – PhDr. Jiří BÍLEK, CsC, plk. PhDr. Eduard STEHLÍK a rodinných příslušníků - dcery Klementýny VILÍMOVÉ s manželem. Z celé řady návrhů nakonec bylo vybráno deset, které byly umístěny v útvarové síni tradic. Zde se k nim měla možnost vyjádřit také široká veřejnost. S obrovským zájmem si tuto výstavku prohlédli i příslušníci Čestné stráže Armády České republiky.

Dne 24. července byl osobně s celým Projektem vytvoření busty seznámen náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Petr PAVEL, M.A., který nešetřil slovy chvály a na závěr své návštěvy vyhlásil, že přebírá svoji ZÁŠTITU nad celým projektem a jejim organizátorům při samotné realizaci bude osobně nápomocen. V úterý dne 6. srpna 2013 navštívil ministr obrany České republiky Vlastimil Picek Posádkové velitelství Praha, kde se v prostorách síně tradic seznámil s přípravou projektu busty druhoválečného veterána a čestného příslušníka Posádkového velitelství armádního generála Tomáše Sedláčka. Ministr obrany mimo jiné zdůraznil: „Hrdinů tolik nemáme a generál Sedláček skutečně patřil mezi opravdové špičky. Měli jsme možnost poznat, jak obrovský kus práce ve vztahu k Armádě České republiky odvedl. Když vezmeme v úvahu, co všechno v průběhu druhé světové války vytrpěl, je to opravdu obdivuhodné. Jeho odkaz je jasný. Vždy byl nad věcí. Dovedl se usmívat, dovedl rychle reagovat na spoustu věcí. To si myslím, že nám po generálu Sedláčkovi zůstalo. Posádkové velitelství Praha chválím za to, že přišlo s myšlenkou si ho nějakým způsobem každý den připomínat. Jsem rád, že do toho zapojili studenty výtvarné školy. Ministerstvo obrany tuto aktivitu plně podporuje. Uděláme maximum pro to, aby se tuto myšlenku podařilo realizovat.

 


 

Autor textu: o.z. Lubomír ADAMUS

Foto: archiv Posádkového velitelství Praha

Přiložené soubory: 

Fotogalerie

Nahoru