Úvodní stránka > REPREZENTUJEME ARMÁDU, PRAHU I SVOU VLAST

REPREZENTUJEME ARMÁDU, PRAHU I SVOU VLAST

S podtitulem 88 zastavení s Čestnou stráží Armády České republiky

 

Vojenské ceremoniály jsou nedílnou součástí každé armády a vedle působení na veřejnost ukazují, k jakým zdrojům a tradicím se armáda hlásí a chce je ve své činnosti rozvíjet. Z tohoto pohledu mají vojenské ceremoniály také významnou roli při poznávání (nejen) vojenské minulosti a při výchově k vlastenectví i při vytváření vztahu k obraně země, armádě, vojenské službě a vojenskému povolání.

Čestná stráž Armády České republiky, která je součástí Posádkového velitelství Praha, reprezentuje jako čestná jednotka Armádu České republiky při celé řadě příležitostí - od podílu na zajištění protokolárních aktivit pro prezidenta republiky, Parlament, vládu, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí přes vzpomínkové a pietní akty při významných výročích, na místech spjatých s bojem za svobodu a demokracii či v rodištích významných vojenských osobností až po reprezentaci armády a České republiky v zahraničí.

Publikace zachytila rok působení Čestné stráže Armády České republiky - od 28. října 2008, kdy proběhly oslavy 90. výročí vzniku samostatného Československa včetně vojenské přehlídky v Praze, do 28. října 2009, kdy v rámci oslav 91. výročí vzniku Československé republiky byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen Národní památník v Praze na Vítkově. Kniha je sestavena takřka chronologicky a při každém „zastavení“ neboli akci s podílem čestné jednotky jsou fotografie z této akce a stručné vysvětlení, proč se protokolární, vzpomínkový nebo pietní akt konal doplněné obrazovým materiálem (fotografické či obrazové zachycení místa v době události, portrét osobnosti apod.). Vznikla tak netradiční publikace, která vedle bohaté a různorodé činnosti Čestné stráže Armády České republiky přiblíží také významné události a osobnosti v naší vojenské i národní historii a tradice naší armády, neopomene však ani její současnost.

Kniha obsahuje 134 stran. Úvodní slovo napsal náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil PICEK.

Publikace nejen netradičním způsobem zachytila činnost Čestné stráže Armády České republiky a jistě se stane reprezentativní pro potřeby Ministerstva obrany, Generálního štábu i Posádkového velitelství Praha, ale především přiblíží příslušníkům armády tradice, k nimž se armáda hlásí a v nespolední řadě v ní najdou příslušníci čestné jednotky hlubší poznání podstaty a významu aktu, na němž se podílejí. Lze předpokládat velký zájem i mimo armádu, neboť půjde o publikaci, v níž je skloubena minulost a současnost Armády České republiky.

Křest knihy se uskutečnil v historických prostorách Písecké brány v Praze 6 dne 24.6. 2010 od 15,00 hodin. Knihu vydalo Prezentační a informační centrum MO. Oba autoři z Posádkového velitelství Praha a Jiří Bílek z Vojenského historického ústavu Praha v ní zachytili působení Čestné stráže AČR při všech důležitých ceremoniálech Armády ČR od října 2008 do října 2009. „Musím říci, že tato kniha je taková naše srdeční záležitost,“ přiznal Lubomír Adamus.

„Myšlenka na její vznik v nás zrála dlouho a já věřím, že výsledek, stojí za to,“ dodal vojenský historik Jiří Bílek na křtu knihy.

 

Autoři: Lubomír Adamus, Posádkové velitelství Praha a Jiří Bílek, Vojenský historický ústav Praha

Fotogalerie

Nahoru