Úvodní stránka > Slavnostní nástup Posádkového velitelství Praha

Slavnostní nástup Posádkového velitelství Praha

Dne 31. března 2008 se u Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 4. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha.

Slavnostní nástup útvaru, jehož součástí je i reprezentační jednotka Čestná stráž AČR a Posádková hudba Praha, zahájil velitel posádky plk. Ing. Jan Černík. Na slavnostním nástupu byl přítomen i 1. zástupce NGŠ genpor. Ing. Jaroslav Kolkus, který ve svém vystoupení zvláště ocenil úroveň a kvalitu při zabezpečování protokolárních akcí prezidenta republiky, ústavních činitelů, ministryně obrany a náčelníka Generálního štábu AČR. Vyzvedl pak zejména jednotku Čestné stráže, která je, podle jeho mínění, „v pořadovosti a vystupování bez nadsázky nejlepší v celé AČR“. Dále ocenil, jakých „změn k lepšímu dosáhl od vzniku Posádkového velitelství Praha vnější i vnitřní ubytovací prostor celého objektu“ a popřál Posádkovému velitelství Praha hodně úspěchů v další práci.

Součástí slavnostního nástupu bylo i předávání Pamětních odznaků PV Praha, které udělil velitel posádky plk. Ing. Jan Černík osobnostem státní správy, veřejného a kulturního života za podíl na rozvoji vztahů a spolupráce v rámci rezortu obrany. Mezi oceněnými byl přítomen ředitel protokolu prezidenta republiky JUDr. Jindřich Forejt, ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš Červencl nebo velitel Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha plk. Ing. Oskar Šverdík anebo komunikační manažerka NGŠ AČR pplk. Mgr. Michaela Cvanová.

Slavnostního nástupu se zúčastnili i další významní hosté, mezi nimi i čestný příslušník PV Praha genpor. v.v. Ing. Tomáš Sedláček, který v letošním roce oslavil své již 90. narozeniny.

Slavnostní nástup byl zakončen slavnostním pochodem příslušníků PV Praha za hudebního doprovodu Posádkové hudby Praha.

 

Foto: AVIS

Autor: kpt. Zdeněk Caha a o. z. Lubomír Adamus, organizační oddělení PV Praha

Fotogalerie

Nahoru