Home page > Slavnostní nástup u příležitosti 7. výročí vzniku VÚ 2316 Praha

Slavnostní nástup u příležitosti 7. výročí vzniku VÚ 2316 Praha

V pondělí 4. dubna 2011 se v areálu kasáren Na Julisce v ul. Čínská na Praze 6, uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti 7. výročí vzniku VÚ 2316 Praha (Posádkové velitelství Praha).

Tato slavnostní událost se tradičně neobešla bez účasti představitelů velení AČR, resortu MO, resortu Ministerstva vnitra, Městské části Praha 6, přímo podřízených vojenských hudeb, ostatních organizací s nimiž velitelství úzce spolupracuje, čestných hostů i bývalých příslušníků útvaru.

Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje od roku 1621 a je výjimečná vtom, že její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena, zdůraznil ve svém úvodním projevu první zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál Miroslav ŽIŽKA.

Současný útvar vznikl dne 1. dubna 2004 jako nástupnická organizace později rušené 6. zabezpečovací základny MO. Od této základny převzal i bojový prapor, čestný název „Pražského povstání“ a vojenský znak.

Samotné oslavy vzniku útvaru měly důstojný ráz. Nastoupené jednotky nejprve vyslechly vyhlášení rozkazů o udělení pamětních mincí vybraným příslušníkům útvaru, udělených náčelníkem GŠ AČR armádním generálem Vlastimilem Pickem a prvním zástupcem NGŠ brigádním generálem Miroslavem ŽIŽKOU.

Po převzetí pamětních mincí udělil velitel posádky Praha plukovník gšt. Pavel KANTOR za rozvoj spolupráce s PV Praha několika osobám stříbrné a bronzové pamětní odznaky Posádkového velitelství Praha.

Z rukou prvního zástupce NGŠ pak převzali, na základě rozhodnutí ředitele Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO, nové odznaky výsadkáře čtyři příslušníci útvaru. Zlatý odznak třídy „Mistr“ obdržel čestný příslušník PV Praha armádní generál v.v. Tomáš SEDLÁČEK.

A následovalo ocenění - Svaz letců České republiky ústy svého předsedy plk. v.v. Oldřicha RAMPULY ocenil PV Praha udělením pamětní stuhy Svazu letců České republiky: „Za udržování a rozvíjení historických tradic čs. vojenského letectva“.

Letošní slavnostní nástup byl vyjímečný i tím, že se jej zúčastnili zástupci Ozbrojených sil Slovenské republiky. Slovenskou delegaci vedl generálmajor Milan MAXIM, přidělenec obrany Slovenské republiky v České republice. Přítomný předseda „Občianského združenia Delostrelec“ ze slovenské Senice, plk. v.z. Jozef KAVECKÝ, jako výraz československé vzájemnosti, připevnil na závěr slavnostního nástupu k bojovému praporu pamětní stuhu sdružení.

Po slavnostním obědu měli všichni možnost v pražském vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého vyslechnout velmi působivý koncert Brass Bandu Ústřední hudby AČR, netradičně rozšířený o varhanní doprovod. Koncert dirigoval velitel hudby - hlavní dirigent podplukovník Jaroslav ŠÍP.

Díky převzetí záštity nad oslavami paní starostkou Městské části Praha 6 Marií KOUSALÍKOVOU, mohl v její přítomnosti velitel posádky odpoledne završit oslavy předáním svých ocenění i dalším významným osobnostem, v krásných a důstojných prostorách Pelléovy vily.

 

Autor textu: o.z. Lubomír ADAMUS

Foto: svob. Michal VOVĚZÁK

Fotogalerie

Nahoru