Úvodní stránka > Slavnostní nástup útvaru u příležitosti 6. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha

Slavnostní nástup útvaru u příležitosti 6. výročí vzniku Posádkového velitelství Praha

V úterý 6. dubna 2010 se v areálu kasáren v Čínské ulici na Praze 6 uskutečnil za účasti představitelů resortu Ministerstva obrany a dalších čestných hostů slavnostní nástup.

"Historie stálé vojenské posádky Praha se datuje od roku 1621, a její kontinuita za celou dobu trvání nebyla nikdy přerušena," zdůraznil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Miroslav Žižka.

Současný útvar vznikl 1. dubna 2004 na bázi zrušené 6. zabezpečovací základny MO. Od tohoto vojenského útvaru převzal bojový prapor, čestný název „Pražského povstání“ a vojenský znak.

Samotné oslavy vzniku útvaru měly důstojný ráz. Nastoupené jednotky nejprve vyslechly vyhlášení personálních rozkazů o udělení pamětních mincí vybraným příslušníkům útvaru věnovaných náčelníkem GŠ AČR armádním generálem Vlastimilem Pickem a prvním zástupcem NGŠ brigádním generálem Miroslavem Žižkou. Po převzetí pamětních mincí následovalo udělení pamětních odznaků velitelem posádky Praha plukovníkem gšt. Pavlem Kantorem. Nejvyšší ocenění - zlatý pamětní odznak - obdržel z rukou velitele armádní generál Tomáš Sedláček.

 

Autor: Lubomír Adamus, Posádkové velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru