Úvodní stránka > Střídání velitele posádky Praha

Střídání velitele posádky Praha

Za přítomnosti prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálmajora Josefa Prokše se v pondělí 7. července 2008 uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Posádkového velitelství Praha.

Nástup se konal u příležitosti předání funkce velitele posádky. Plukovník Jan Černík, který velel pražské posádce od 1. dubna 2004, předal funkci velitele posádky před svým odchodem ze služebního poměru vojáka z povolání plukovníkovi Pavlu Kantorovi.

V podstatě už od roku 1621 existuje tento vojenský útvar v hlavním městě České republiky a prošel mimořádně složitým historickým vývojem. V rámci pražské posádky působí také jednotka Čestné stráže Armády České republiky, která plní úkoly související se slavnostními, protokolárními i pietními akcemi. Její vojáci reprezentují českou armádu nejen doma, ale také v zahraničí. Donedávna patřila k pražskému posádkovému velitelství také Posádková hudba Praha.

„Posádkové velitelství Praha v čele s novým velitelem plukovníkem gšt. Pavlem Kantorem bude pokračovat v zabezpečování veškerých úkolů vyplývajících z jeho stanoveného zaměření a i nadále bude úzce spolupracovat se správními orgány hlavního města Prahy. Přeji novému veliteli a vám všem, vojákům i občanským zaměstnancům, v následujícím období hodně elánu a pracovního optimismu,“ řekl v projevu generálmajor Josef Prokš. Zároveň ocenil svědomitou a kvalitní práci plukovníka Jana Černíka.

Ten ve svém krátkém vystoupení připomněl nelehké úkoly, které útvar pod jeho velením plnil. Přiznal, že to s ním jeho podřízení mnohdy neměli jednoduché, ale svou náročnost odůvodnil společným zájmem co nejlépe a co nejkvalitněji splnit před útvar postavené úkoly. Poděkoval všem za vzornou reprezentaci a některým hostům, vojákům i občanským zaměstnancům vojenské správy předal Čestné pamětní odznaky Posádkového velitelství Praha.

Nový velitel plukovník gšt. Pavel Kantor ve svém prvním vystoupení v nové funkci ke svým podřízeným uvedl: „Ať už do budoucna bude struktura našeho útvaru jakákoliv, úkol vzorné reprezentace Armády České republiky na veřejnosti nám nikdo nevezme a zůstane jakožto úkol každodenní práce v mírové posádce.“

 

 

Autor: kpt. Zdeněk Caha, Posádkové velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru