Úvodní stránka > Ukázka Zákl-2

Ukázka Zákl-2

Dnem 1. října 2005 vstoupil do platnosti nový Cvičební řád OS ČR "Zákl-2", který nahradil řád z roku 1992. Významné změny řád doznal zejména v přílohové části, kde jsou stanoveny cviky Čestné stráže AČR a upřesněna činnost jednotek při slavnostních aktech. Na tvorbě uvedených příloh jsme se samozřejmě podíleli.

V rámci velitelského shromáždění řídících funkcionářů resortu MO byla dne 3. listopadu 2005, pro NGŠ, jeho zástupce, ředitele sekcí a samostatných odborů GŠ, velitele operačních stupňů a velitele brigád, provedena na našem nástupišti jednotkami velitelství ukázka nových prvků a změn v Zákl-2.

Nahoru