Úvodní stránka > Večerní hvězda

Večerní hvězda

Posádkové velitelství Praha převzalo tradici, kterou před několika lety založila zrušená 6.zabezpečovací základna MO, a podílí se na organizaci a zabezpečení akce Děti dětem k Vánocům. Akci pořádá agentura Večerní hvězda ve spolupráci s Občanským sdružením zdravotně postižených Orfeus a za finanční podpory Ministerstva kultury a MČ Praha-2. V letošním roce akce proběhla 27.11. 2005 ve velkém sále TJ Sokol Praha Královské Vinohrady. V rámci akce a soutěží dětí soupeřila družstva žáků župy středočeské a župy Barákovy, doplněné o sportovce vozíčkáře z Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež ze Zbůchu u Plzně.

Na přípravě a organizaci se zcela dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na jakýkoliv honorář podíleli i vojáci z jednotky Čestné stráže Posádkového velitelství Praha. Svou ruku k dílu přiložili při přípravě sálu, zdobení stromečku, při dopravě vozíčkářů do sálu, při soutěžích dětí a při udílení cen vítězům v jednotlivých soutěžích.

Fotogalerie

Nahoru