Úvodní stránka > Vojenský historický ústav Praha včera a dnes

Vojenský historický ústav Praha včera a dnes

První výstava letošního roku před historickou budovou Generálního štábu Armády České republiky se uskutečnila dne 14. března 2012 a seznamuje s velmi významnou a zajímavou historií této vojenské instituce.

Dějiny Vojenského historického ústavu jsou pozoruhodné tím, že ústav je doslova nositelem kontinuity české vojenské historie. Je to dáno jeho vlastním posláním, ale i postupem v ose času.

Základy tohoto ústavu vyrostly z několika pramenů již krátce po vzniku samostatného státu v roce 1918. Zakladatelské období vyústilo po deseti letech v jednotnou instituci. Stal se jí Památník osvobození.

„Mým přáním je, aby se tento vyjímečný expoziční počin stal zdrojem poučení, a aby ve vojenských profesionálech dneška upevnil pocit hrdosti na význam a důležitost tradic Armády České republiky. Právě v tomto hodnotovém spojení dneška s historií spatřuji její nejcennější přínos,“ řekl na vernisáži náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek.

Úloha příslušníků Posádkového velitelství Praha při organizování těchto výstav je nezastupitelná a spočívá od získání „Rozhodnutí“ Městské části Praha 6 o zvláštním užívání komunikace pro organizování veřejných výstav s vojenskou tématikou na přenosných panelech, po drobnou mravenčí práci s vlastní přípravou a organizaci výstavy až po činnost příslušníků praporu Čestné stráže Armády České republiky při slavnostní vernisáží. Žádné slavnostní zahájení těchto výstav se neobejde bez příslušníků Ústřední hudby Armády České republiky.


 

Autor textu: Lubomír ADAMUS

Foro: Lubomír ADAMUS

Fotogalerie

Nahoru