Úvodní stránka > Základní informace a struktura PVP

Základní informace a struktura PVP

Základní informace

Posádku Praha tvoří vojenské útvary a zařízení rozmístěné trvale nebo dočasně na teritoriu hlavního města Prahy. Hranice obvodu posádky Praha je totožná s hranicí obvodu katastrálního území hlavního města Prahy.

Velení a štáb


Sídlo a velení

sídlo - Praha Dejvice

VELITEL POSÁDKY POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ PRAHA plk. gšt. Ing. Milan VIRT


Struktura Posádkového velitelství Praha

 

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremo

 

niály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky.

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

Nelze je přehlédnout při reprezentačních plesech GŠ a AČR, při zahájení důležitých celoresortních zaměstnáních a shromážděních, při exhibičních vystoupeních v rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti.

V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Za jeden kalendářní rok absolvuje více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních.

 

Vojenská hudební služba AČR

Vojenské hudebnictví je neodmyslitelně spjato s vojenskou historií lidstva. Vojenští hudebníci, ale i celá hudební tělesa nesloužila jen k bezprostřední psychické podpoře vojsk, ale prostřednictvím vojenských hudebníků se vydávaly signály povely a rozkazy. Vojenské hudebnictví má i svůj celospolečenský význam, kterým je reprezentace státu a jeho armády na veřejnosti, a to doma i v zahraničí.


Hlavním úkolem vojenských hudeb je vystupování při slavnostních, pietních a smutečních akcích spojených s nejvyššími ústavními, státními a armádními představiteli.

 


Složení hudební služby AČR:

  • Hlavní inspektor vojenských hudeb AČR
  • Ústřední hudba AČR
  • Vojenská hudba OlomoucOrchestry při své koncertní činnosti úzce spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života, stejně jako i s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie. Aktivitu dokládají desítky nahrávek v televizi, rozhlase, na CD a videokazetách. Svým profesionálním přístupem patří k interpretační špičce velkých dechových orchestrů České republiky.

Nahoru