Home page > Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

 

Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. 

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

Nelze je přehlédnout při reprezentačních plesech GŠ a AČR, při zahájení důležitých celoresortních zaměstnáních a shromážděních, při exhibičních vystoupeních v rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti.

V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Za jeden kalendářní rok absolvuje více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních.

Propagační video Čestné stráže AČR
 

 

 Velitel praporu

pplk. Tomáš Ševčík

                                           

Zástupce velitele praporu
mjr. Martin Slavík

Vrchní praporčík
prap. Josef Čurčík

                                                                     

Velitel 1. roty
kpt. Miroslav Adámek

Velitel 2. roty
kpt. Tomáš Halfar

Zástupce velitele 2. roty
npor. Lukáš Částka

 Velení praporu a rot Čestné stráže AČR

1. rota ČS

2. rota ČS

 

Nahoru