Home page > Sdružení velitelů posádek hlavních měst - CCC

Sdružení velitelů posádek hlavních měst - CCC

CCC je sdružení velitelů posádek středoevropského regionu, které bylo založeno v roce 1994. K zakládajícím členům Bratislavě, Vídni a Budapešti se postupně připojila posádková velitelství v Praze, Berlíně, Ljubljani a Varšavě. Pozorovací status mají velitelé posádek Kyjev a Záhřeb.

V jednom z těchto měst je každoročně uspořádána konference velitelů posádek, kteří řeší nejrůznější otázky týkající se řízení příslušných posádek, ale i bezpečnostní a celospolečenská témata. Jednacím jazykem je angličtina. Tradičně se účastníci této konference setkávají s představiteli městských samospráv a zástupci ozbrojených sil dané země.

Posádkové velitelství Praha uspořádalo tři setkání velitelů posádkových měst v roce 2005, 2008, 2012 a 2019.

Souběžně s konferencí velitelů posádek vždy probíhá fotbalový turnaj příslušníků čestných stráží s názvem Miltropa Cup.

V rámci CCC jsou organizovány letní i zimní soutěže, které prověřují fyzickou připravenost vojáků a jejich vojensko-taktické dovednosti: přesun neznámým terénem, střelbu, hod granátem a jiné.

Leden - Winter Games v rakouském Obdachu (závod na skialpech, hod granátem, střelba na cíl, obří slalom),

Červen - Patrol Competition v maďarském Püspökszilágy (12 silových a vytrvalostních disciplín),

Červen - DrillFest v Praze (mezinárodní přehlídka exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží).

Účastníci konference v roce 2012 během setkání s tehdejším prvním zástupcem NGŠ AČR gen. Žižkou.

 

Zahajovací ceremoniál Miltropa Cup na stadionu Juliska.

 

Setkání velitelů posádek CCC 2012 se uskutečnilo na Komorním Hrádku.

 

V červnu 2019 se v Praze uskutečnila 25. konference velitelů CCC v Praze.

 

Několik slov velitele posádky Praha u příležitosti 25. konference CCC

Historické změny, které přinesl rok1989, předznamenaly i změny v oblasti vojenské spolupráce zemí střední Evropy. V roce 1994, kdy byla tradice Capital Commanders Conference (CCC) založena, nebylo i přes vyvíjené úsilí ještě zdaleka jisté, že budou státy středoevropského regionu sdruženy v mezinárodní vojenské (NATO) či politické (EU) organizaci. Přesto bylo jasné, že vztahy mezi nimi bude nutné budovat na zcela novém kvalitativním základě. Vztahy mezi státy již dále nemohly být založeny na vzájemném antagonismu, či podřízenosti, ale na respektu, důvěře a partnerství.

 

Po čtvrtstoletí této spolupráce mohu s klidným svědomím prohlásit, že úsilí, které velitelé posádek hlavních měst středoevropských zemí pro rozvoj vzájemné spolupráce vynaložili, bezesporu přispělo také k dnešní úrovni vzájemných vztahů mezi těmito státy, vztahů přátelských a spojeneckých.

  

Posádka Praha se aktivit v konferenci CCC účastní téměř od jejího vzniku, tj. od roku 2003. Kromě účasti na setkávání velitelů, přispívá Posádkové velitelství Praha k rozvoji společných aktivit zejména pořádáním mezinárodní přehlídky exhibičních týmů čestných stráží s názvem DrillFest, který je každoročně pořádán v Praze u příležitosti Dne ozbrojených sil ČR (30. června). Vysoká návštěvnost veřejnosti u této akce je důkazem toho, že rozměr spolupráce v CCC přesahuje čistě vojenskou rovinu.

V této souvislosti také nelze opomenout spolupráci v oblasti hudební služby. S potěšením mohu konstatovat, že i v této oblasti se spolupráce mezi zeměmi sdruženými v CCC trvale úspěšně rozvíjí. Důkazem toho je i pravidelná účast vojenských orchestrů na Mezinárodním festivalu vojenských hudeb v Olomouci a Kroměříži. Recipročně se české vojenské orchestry zúčastnily také festivalů v polském Krakově a slovenské Bratislavě.

Osobně mě velmi těší, že mohu vykonávat funkci velitele posádky Praha právě v době, kdy si CCC připomíná již čtvrtstoletí svého založení. Tato skutečnost mě těší tím více, že posádka Praha je v roce tohoto výročí hostitelským městem konference. Výsledků, jichž bylo v rozvoji a prohloubení vojenské regionální spolupráce za uplynulých 25 let v rámci CCC dosaženo, mě tak naplňuje nadějným očekáváním, že i další období bude podobně úspěšné. Zdrojem tohoto optimismu je nejenom přínos společných aktivit v oblasti výcviku jednotek čestných stráží a vojenských hudeb, ale i to, že se aktivity CCC daří rozšiřovat do dalších států, které se středoevropským regionem sousedí.   

Závěrem bych rád vyjádřil poděkování všem spolupracovníkům a partnerům, kteří se na přípravě a realizaci společných aktivit podílejí a svou odpovědností přispívají ke zdárnému rozvoji spolupráce.

 

                                                                                              plukovník gšt. Ing. Milan Virt

                                                                                             bývalý velitel posádky Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace techniky AČR na Vojenském letišti ve Kbelích pro účastníky konference

Křest knihy "Capitals Commanders Cooperation 1994 - 2019" starostou Městské části Praha 6 a veliteli posádek Praha a Varšava

Střelecká soutěž velitelů posádek

Přehlídka exhibičních vystoupení čestných stráží CCC klubu, včetně jednotek z Ukrajiny na Staroměstském náměstím

 

 

MiltropaCup 2019 - fotbalový turnaj jednotek čestných stráží CCC klubu na pražské Julisce

 

Tým Posádkového Velitelství Praha

Stříbrný tým kyjevské posádky

Nahoru