Home page > Velitel

Velitel

 plk. gšt. Ing. Radek Šíba

 tel. sekretariát: +420 973 204 711                     
 fax: +420 973 204 710

 cv-plk._siba.docx


Jsme pyšní na svou dlouhodobou historii a tradici

Historie pražské posádky je úzce spjata s vojenskou historií města. Praha se už od počátku svých dějin opevňovala proti možnému nepřátelskému útoku. Velitelství pražské posádky vzniklo se vznikem stálých armád. Pražské posádkové velitelství má jednu z nejdelších tradic v Evropě. Od roku 1622 nebyla kontinuita pražské posádky (nejstarší v českých zemích) a posádkového velitele nikdy přerušena.


Prvním velitelem pražské posádky byl generalissimus Albrecht Václav Eusebius kníže Valdštejn, vévoda frýdlantský. V následujících stoletích se Praha stala nejvýznamnější vojenskou posádkou v zemi a od roku 1918 navíc i sídlem ústředních vojenských orgánů samostatného československého státu.


V rámci reorganizace došlo k 1. dubnu 2004 k vytvoření Posádkového velitelství Praha a jeho redislokaci do vojenského objektu pod Juliskou. Po zrušené 6. zabezpečovací základně Ministerstva obrany převzalo velitelství znak, bojový prapor i čestný název Pražského povstání.
K plnění úkolů využíváme jednotky Čestné stráže AČR, Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc.

 

Přiložené soubory: 

Fotogalerie

Nahoru