Home page > Výstroj a výzbroj ČS AČR

Výstroj a výzbroj ČS AČR

Výstroj

Příslušníci jednotky Čestné stráže jsou vystrojeni jako každý jiný příslušník AČR.

Aby mohli plnit svůj hlavní úkol - reprezentaci AČR na veřejnosti jsou vystrojeni reprezentačním stejnokrojem Čestné stráže AČR vz. 97, který obdrží po nástupu k jednotce a je bezplatně udržován na náklady AČR. K tomuto stejnokroji dostává bíle rukavice, šňůry pro čestnou stráž a opasek vz. 97 pro čestnou stráž. Tento reprezentační stejnokroj je ve 3 variantách:

  • Zelená blůza a kalhoty s kulatou čepicí symbolizuje pozemní síly AČR

      

  • Zelená blůza a kalhoty s červeným baretem symbolizuje výsadková vojska AČR

  • Modrá blůza a kalhoty s modrou lodičkou symbolizuje vzdušné síly AČR

 


Výzbroj

Příslušníci jednotky Čestné stráže jsou vyzbrojeni ručními zbraněmi jako každý jiný příslušník AČR. K reprezentaci AČR na veřejnosti jsou však vyzbrojeni specifickými zbraněmi - reprezentační puškou a šavlí.

  • Samonabíjecí puška vz. 52/57

Ráže: 7,62 mm
Váha: 3,95 kg
Délka bez bodáku: 1020 mm, se vztyčeným bodákem: 1290 mm
Zbraň není schopna střelby a slouží pouze k reprezentačním účelům

 

  • Šavle2006 pro velitele Čestné stráže AČR

Celková délka: 980 mm
Šířka čepele: 23 mm
Tloušťka čepele: 5 mm
Délka pochvy: 840 mm

  • V roce 2008 byl do výzbroje jednotek Čestné stáže AČR nově zaveden samopal vz. 58 v reprezentativní úpravě

V počtu 20 kusů byl pro potřebu Čestné stráže AČR upraven v České zbrojovce Uherský Brod osvědčený samopal domácí konstrukce Sa 7,62 mm vz. 58 P, který je základní ruční zbraní našich ozbrojených sil.

Zbraň v této úpravě je určená především k provádění salv při slavnostních, smutečních a pietních aktech. Nově má černé dřevěné pažbení, stříbrné lakování vnějších ploch a zkrácený zásobník na 10 ran. Stejnou povrchovou úpravou prošel i bodák. Ke zbrani byl v kompletu dodán černý popruh a černé nylonové přepravní pouzdro na samopal, zásobníky, bodák a příslušenství. V rámci popisovaných úprav nedošlo ke změně funkčnosti ani balistických vlastností samopalu.

 

Veškeré upravené zbraně, které si svojí veřejnou premiéru odbyly již v rámci oslav 90. výročí vzniku samostatného československého státu, pocházejí ze skladových zásob Ředitelství logistické a zdravotnické podpory.

 

  • Salvové kanony

Výzbroj Čestné stráže Armády České republiky tvoří mimo jiné čtyři salvové kanony určené ke střelbě slavnostních dělostřeleckých salv při zvláště významných událostech, jakými jsou inaugurace prezidenta republiky nebo slavnostní vojenské přísahy u příležitostí oslav dne vzniku samostatného státu. V roce 2011 vypálily 21 salv na poslední cestu prezidentu republiky Václavu Havlovi.

Salvové kanony jsou unikátním druhem výzbroje. Byly upraveny výhradně pro zabezpečení slavnostních aktů jednotkami Čestné stráže Armády České republiky. Počtu 21 salv je dosahováno pomocí dvou děl s 11 detonačními komorami, přičemž 22. komora slouží jako záložní. 

  

Nahoru