Posádkové velitelství Praha

Posádkové velitelství Praha (PVP) je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost.

Zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha.    

Podílí se na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační politiky v posádce. Na základě rozhodnutí ředitele Kabinetu ministra obrany řeší a provádí přidělování bytů v posádce Praha a přilehlých obcích, které jsou v péči PVP. Bytové otázky v posádce a přilehlých obcích řeší ve spolupráci s obecními úřady.

Řídí činnost Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR. Jako útvar nese čestný název "Pražského povstání".

PVP také velmi úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými jednotkami působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedná se o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států.

V čele je velitel posádky, který je přímo podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Posádkové velitelství Praha

Nahoru