Posádkové velitelství Praha

Posádkové velitelství Praha (PVP) je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost

Posádkové velitelství Praha

Podílí se na zajištění protokolárních aktivit prezidenta republiky, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Parlamentu ČR, Úřadu vlády a Ministerstva obrany ČR. Zabezpečuje vybrané úkoly a požadavky MO a NGŠ při prezentaci AČR.

Zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha.

Podílí se na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační problematiky v posádce. Spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému, Magistrátem hlavního města Prahy a úřady městských částí.

Řídí činnost Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR - Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc.

Jako útvar nese čestný název „Pražského povstání“.

PVP také velmi úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými jednotkami působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedná se o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států.

V čele je velitel posádky, který je přímo podřízen 1. zástupci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky.

Promo video Čestrné stráže AČR

Čtvrtstoletí úspěšné spolupráce i soutěžení

Publikováno: 18.6.2019 Autor: rtm. Jiří Maryška

Od 10. – 13. června 2019 hostilo Posádkové velitelství Praha jubilejní 25. konferenci velitelů posádek Berlín, Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha, Varšava ...

Nahoru