Vítejte na stránkách Posádkového velitelství Praha

Sloužit v naší jednotce znamená stát se tváří AČR!

Návštěva vrchního praporčíka Armády České republiky

Publikováno: 9.4.2021 Autor: kpt. Bc. Kristýna Kosatíková

Ve čtvrtek 8. dubna jsme před branami Posádkového velitelství přivítali milou návštěvu. Osobně nás přijel pozdravit vrchní praporčík AČR štábní praporčík Peter Smik, kterého uvítal velitel útvaru plukovník Radek Šíba spolu s vrchním praporčíkem nadpraporčíkem Pavlem Dubnem.

Výtvarná soutěž pro děti „Namaluj čestňákovi novou uniformu“

Publikováno: 22.3.2021 Autor: nadrotmistr Bc. Jiří Maryška

Vojáky Čestné stráže Armády České republiky znáte z televize, novin, internetu, nebo jste se s nimi už setkali během nejrůznějších akcí pro děti, kterých se také často účastní. Můžete je vidět při slavnostních událostech či během oslav státních svátků.

Nováčci Čestné stráže mají první výcvik úspěšně za sebou

Publikováno: 11.3.2021 Autor: kpt. Bc. Kristýna Kosatíková

Závěrečné hodnocení vojáků je nedílnou součástí ukončení výcviku a předává se každému individuálně po zakončení přezkoušení.

Dějiny nepíší historici, dějiny píší ti stateční..

Publikováno: 17.2.2021 Autor: nadrotmistr Bc. Jiří Maryška

  ...

Představujeme profesi: Zbrojíř u Čestné stráže Armády České republiky

Publikováno: 17.2.2021 Autor: nadrotmistr Bc. Jiří Maryška

...

Nahoru