Úvodní stránka > Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

 

Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky. 

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

Nelze je přehlédnout při reprezentačních plesech GŠ a AČR, při zahájení důležitých celoresortních zaměstnáních a shromážděních, při exhibičních vystoupeních v rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti.

V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Za jeden kalendářní rok absolvuje více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních.

Štáb praporu

štáb praporu

1. rota ČS

1. rota ČS

2. rota ČS

2. rota ČS

 

 

Čestný příslušník praporu ČS - armádní generál Tomáš Sedláček

armádní generál Tomáš Sedláček

 

Bojový prapor

bojový prapor 1 

Dne 8.května 2000 byl propůjčen bojový prapor 6. zabezpečovací brigádě z rukou Prezidenta České republiky.Tento útvar se později přejmenoval na 6. zabezpečovací základnu.

 

 

Dne 31.srpna 2004 se v rámci reorganizace přejmenovala 6.zabez.základna na Posádkové velitelství Praha.

 

 

Stuhy Bojového praporu

 • 8. května 2000 - Pražského povstání
 • 9. února 2001 - Československá obec legionářská
 • 9. února 2001- Svaz důstojníků a praporčíků AČR
 • 29. září 2002 - Povodeň 2002
 • 31. srpna 2004 - 2004 Posádkové velitelství Praha
 • 20. března 2006 - Městská část Praha 6
 • 20. března 2006 - Náčelník Generálního štábu
 • 25. května 2006 - Česká rada dětí a mládeže
 • 8. května 2008 - Český svaz bojovníků za svobodu
 • 30. června 2008 - Památník Lidice
 • 7. července 2008 - Krajské vojenské velitelství Brno
 • 30. dubna 2009 - Sdružení válečných veteránů České republiky
 • 28. října 2010 - Prezident republiky Václav Klaus
 • 4. dubna 2011 – Svaz letců
 • 4. dubna 2011 - Občianské združenie Delostrelec Senica

Stuhy Bojového praporu

 

Historické prapory

Historické prapory 1 Historické prapory 2 Historické prapory 3 Historické prapory 4

Nahoru