Úvodní stránka > 10. výročí založení útvaru

10. výročí založení útvaru

V úterý 8. dubna 2014 jsme si slavnostním nástupem připomněli 10. výročí vzniku Vojenského útvaru 2316 Praha (Posádkového velitelství Praha), které vzniklo po transformaci AČR 1. dubna roku 2004. Pro připomenutí - PV Praha se stalo právním nástupcem po zrušené 6. zabezpečovací základně MO a bylo tvořeno dvěma rotami Čestné stráže AČR a Posádkovou hudbou Praha. Sídlem velitelství se stala kasárna v objektu Na Julisce (ul. Čínská).

Slavnostního nástupu se zúčastnili významní hosté – náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr PAVEL, jeho první zástupce generálmajor Miroslav ŽIŽKA, představitelé spolupracujících útvarů a organizací, veteráni druhé světové války a nechyběli ani bývalí zaměstnanci a vojenští důchodci.

„Vaše tváře jsem si zapamatoval,“ pravil ve své zdravici náčelník Generálního štábu AČR Petr PAVEL „Tak často se s vámi setkávám.“ Četnost vystupování dokladoval moderátor slavnostního nástupu pplk. Jan MACHÁLEK, když uvedl, že příslušníci praporu Čestné stráže AČR, Ústřední hudby AČR a Vojenské hudby Olomouc vystoupili v roce 2013 na více než čtyřech stech vojenských akcích.

Z řady promluv k vojákům výrazně zněla slova předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu plukovníka ve výslužbě Jaroslava VODIČKY, který poděkoval za vzornou vzájemnou spolupráci. Ostře odsoudil výrok jedné ministryně současné vlády, že v době protektorátu se u nás nic moc nedělo. Před zraky vojenských veteránů z druhé světové války zdůraznil, že nesmíme mlčet k přehlížení a snižování bolesti a ponížení našeho národa za druhé světové války.

Byl vyhlášen zvláštní rozkaz náčelníka Generálního štábu AČR, jímž byli za mimořádné zásluhy o AČR a příkladné plnění služebních povinností při zabezpečování úkolů PV Praha odměněni 4 vojáci PV Praha čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy III. Stupně a u příležitosti 10. výročí založení Posádkového velitelství Praha za příkladnou a iniciativní činnost při zabezpečování akcí AČR na veřejnosti a za dlouhodobou propagaci PV Praha a AČR na veřejnosti oceněno pět příslušníků PV Praha Pamětní mincí 1.zástupce NGŠ.

Dále byl vyhlášen rozkaz velitele posádky, kde nejvyšší ocenění – pamětní odznak PV Praha - zlatý se stužkou obdržel i vojenský historik a dlouholetý spolupracovník PV Praha PhDr. Jiří BÍLEK, CSc., který má významný podíl na rozšiřování jeho tradic, mimo jiné spoluautor tří knih a dvou samostatných celoarmádních výstav vztahujících se k tradicím PV Praha, Čestné stáže AČR a vojenských hudeb. Pamětním odznakem PV Praha bylo velitelem posádky ten den za podíl na rozvoji vztahů a významnou spolupráci s PV Praha a za vynaložené úsilí, dosahování výtečných výsledků a za osobní podíl a obětavost při plnění úkolů PV Praha oceněno celkem 54 osob – vojáků a občanských zaměstnanců PV Praha, podřízených vojenských hudeb, příslušníků součinnostních vojenských útvarů a zařízení AČR a členů ČSBS.

 

Na závěr slavnostního nástupu příslušníci Sdružení čs. zahraničních letců z východní fronty předali veliteli posádky Praha plukovníku gšt. Milanu VIRTOVI, obraz Karlova mostu od Jaroslava CHUDOMELA.

Za dlouholetou starostlivost o válečné veterány a rozvíjení odkazu armádního generála Tomáše SEDLÁČKA grafikou ocenili i dlouholetého příslušníka PV Praha pana Lubomíra ADAMUSE.

Ve své závěrečné řeči plukovník gšt. Milan VIRT poblahopřál všem oceněným. Připomenul také, že kontinuita vojenských tradic pražské posádky sahá do roku 1621 a nebyla nikdy přerušena a může se porovnávat s Paříží, Londýnem, Vídní i dalšími evropskými metropolemi.

Poděkoval všem hostům za účast a současně je pozval před budovu Generálního štábu AČR v pražských Dejvicích na slavnostní otevření výstavy k 95. výročí vzniku armádních jednotek Čestné stráže, jejíž autoři jsou - vojenský historik PhDr. Jiří BÍLEK, CSc a náš zaměstnanec podplukovník v záloze pan Lubomír ADAMUS.

Slavnostním pochodem nastoupených jednotek za doprovodu Ústřední hudby AČR byl slavnostní nástup k 10. výročí vzniku útvaru ukončen.


„Reprezentujeme armádu, Prahu i svou vlast“

 

Toto bylo ústředním motem výstavy k 95. výročí vzniku armádních jednotek Čestné stráže, která byla na 22 venkovních panelech přístupná široké veřejnosti, a jíž slavnostně, přestřižením pásky otevřeli náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr PAVEL, velitel posádky Praha plukovník gšt. Milan VIRT a již výše zmínění autoři výstavy.

„Ze svého pohledu musím zdůraznit, že každá oficiální návštěva, která do naší země zavítá, si udělá první obrázek při pohledu na tyto vojáky,“ zdůraznil ve svém projevu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr PAVEL. „Jejich práce je odvedena vždy profesionálně a s největší odpovědností. Reprezentují nejen naší vlast, ale i naši armádu, a já jim za tuto perfektně odevzdanou práci velmi děkuji a vážím si jí.“

„Je nutné říci, že jejich služba nejsou jen vyrovnané šiky, ale probíhá u nich i klasický vševojskový výcvik, tak jako u ostatních příslušníků naší armády,“ připomněl vojenský historik Jiří BÍLEK. „Při přípravě výstavy jsme se snažili, abychom zmapovali těch uplynulých devadesát pět let její historie, tedy od samých počátků až po současnost. Doufám, že výstava přiblíží i netradiční pohled na život a práci vojáků, kteří reprezentují naši zemi při všech oficiálních slavnostních událostech.“

Po prohlídce výstavy předvedli vojáci Čestné stráže AČR na Vítězném náměstí slavnostní exhibici. Měli velký úspěch: i jinak k vojenskému stavu nevšímaví lidé jdoucí právě kolem utvořili široký kruh a vychutnali si umění souhry vojáků se zbraněmi. Za své nevšední vystoupení sklidili dlouhotrvající potlesk.

Fotogalerie

Nahoru