Úvodní stránka > 28. říjen 2007 – náročný den Posádkového velitelství Praha

28. říjen 2007 – náročný den Posádkového velitelství Praha

28. říjen – den, státní svátek, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu. Pro mnohé z nás je to den volna, pro příslušníky Posádkového velitelství Praha je to den, který patří k jedněm z nejnáročnějších dnů v roce. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme si připomněli 89. výročí vzniku samostatného čs. státu.

Stalo se již tradicí, že oslavy dne 28. října začínají pietním aktem za účasti nejvyšších ústavních činitelů. V letošním roce se tento významný pietní akt uskutečnil na pražském náměstí Pod Emauzy v 09.00 hod. na Praze 2. V předchozích letech byl místem konání pietního aktu Čestný dvůr Národního památníku v Praze na Vítkově. Bohužel tento památník je dlouhodobě v rekonstrukci, a proto bylo nutné najít jiné, důstojné a historicky související místo. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o nový prostor, bylo nutné navázat spolupráci s orgány samosprávy na Praze 2. Tento nelehký úkol řešilo oddělení posádkových služeb Posádkového velitelství Praha    a úkol splnilo na výbornou. Místo konání pietního aktu bylo dokonale připraveno k provedení aktu. Pozadu nezůstala ani Čestná stráž AČR, která se v měsíci říjnu intenzivně připravovala na provedení pietní aktu. Samotné provedení pietního aktu už bylo jen otázkou několika minut díky perfektní připravenosti jednotky Čestné stráže AČR, které velel kpt. Miroslav Leška.  

Po skončení pietního aktu se ústavní činitelé a velení AČR v čele s náčelníkem Generálního štábu generálporučíkem Vlastimilem Pickem přesunuli na Hradčanské náměstí, kde proběhla slavnostní vojenská přísaha nových studentů UO Brno.  Pár minut před 11. hodinou čestná četa pod velením prap. Karla Földeše doprovodila na náměstí prapory a přesně v 11 hodin převzal prezident republiky hlášení od velitele přísahy. Poté byly přineseny historické prapory, kterým velel rtm. Pavel Štrunc a samotný slavnostní akt vojenské přísahy mohl začít. Oproti loňskému roku se na náměstí objevila těžká kolová vojenská technika z 13. db a technika vojenské policie. Toto "dekorace" náměstí způsobila menší starosti organizátorům přísahy. Zájem veřejnosti o techniku byl tak velký, že to zkomplikovalo její odjezd z náměstí. 

Přesně ve 12.00 hod. v Pantheonu Národního muzea v Praze, kde se konalo slavnostní shromáždění k 89. výročí založení samostatného československého státu, začala hrát Posádková hudba Praha Husitský chorál  a Čestnou stráží AČR, pod velením rtm. Martina Slavíka, byla přinesena státní vlajka. Tohoto setkání se zúčastnili představitelé jak státní správy, tak i představitelé AČR v čele s 1. ZNGŠ generálporučíkem Jaroslavem Kolkusem, kterého doprovázel velitel posádky Prahy plukovník Jan Černík.

 

Zatímco slavnostní shromáždění v Pantheonu Národního muzea se chýlilo ke konci, na Staroměstském náměstí vrcholily přípravy k zahájení oslav 89. výročí vzniku Československa. Tuto akci pro veřejnost připravil Magistrát hlavního města Prahy. Ve 13.00 hod. na plochu Staroměstského náměstí napochodovali příslušníci Čestné stráže AČR nesoucí historické prapory a jednotky integrovaného záchranného systému doplněné o celek Vojenské policie. Zde se ovšem Čestná stráž AČR a Posádková hudba Praha prezentovaly v trochu jiném podání, než jsou naši ústavní činitelé a představitelé armády zvyklí. Tyto jednotky zde dostaly prostor k předvedení svého exhibičního vystoupení. Čestné stáži AČR, tzv. „Drill teamu“, velel prap. Petr Koten a Posádková hudba Praha vystoupila se svým „Show programem“ pod taktovkou pplk. Miloslava Bulína a mjr. Kamila Mezihoráka. Obě tato vystoupení se setkala s nadšením u diváků, kteří se přišli podívat na oslavy vzniku republiky.

28. říjen patří mezi dny, kdy v prostorách Vojenského historického ústavu v Praze na Vítkově jsou příslušníci AČR jmenováni do nejvyšší důstojnické hodnosti. Ani u tohoto slavnostního okamžiku nechyběla Čestná stráž AČR, které velel rtm. Tomáš Keszeli.

V odpoledních hodinách se v den státního svátku v prostorech Písecké brány na Praze 6 konal vzpomínkový akt, kde si 89. výroční vzniku Československa připomněli občané Prahy 6 v čele se starostou Městské části Praha 6 Tomášem Chalupou. A protože Generální štáb AČR a Posádkové velitelství Praha sídlí na Praze 6, bylo by neodmyslitelné, že by delegace AČR a Čestná stráže AČR, pod velením npor. Jaroslava Poláčka, společně s Posádkovou hudbou Praha, kterou dirigoval mjr. Kamil Mezihorák, chyběly na tomto aktu. Armádu České republiky osobně reprezentoval náčelník Generálního štábu generálporučík Vlastimil Picek společně s velitelem posádky Praha plukovníkem Janem Černíkem.

Rád bych zde vyzdvihl práci příslušníků Čestné stráže AČR, Posádkové hudby Praha a nemohu opomenout velitelství a štáb Posádkového Velitelství Praha, které se nemalou měrou podílelo na organizačním zabezpečení jednotlivých aktů.

Závěrem chci zde vyjádřit svůj obdiv generálporučíku Tomáši Sedláčkovi, čestnému příslušníkovi Posádkového velitelství Praha, který se jako host zúčastnil téměř všech výše uvedených aktů.

 

Foto: web OKS MO, KVV HlMP

Text: nadporučík Karel Kortánek, náčelník org.odd. PV Praha.

Fotogalerie

Nahoru