Úvodní stránka > 66. výročí vyhlazení obce Lidice

66. výročí vyhlazení obce Lidice

V sobotu 14. června 2008 se jako každoročně konal pietní akt u příležitosti 66. výročí vyhlazení obce Lidice.

Tento pietní akt, který je jedním z nejvýznamnějších pietních aktů, které se konají na území ČR. Posádkové velitelství Praha zde bylo zastoupeno Čestnou stráží AČR a Posádkovou hudbou Praha.

Jak už bývá zvykem celý akt začal položením několika desítek věnců a kytic u společného hrobu lidických mužů. Nosičům věnců velel kapitán Miroslav Leška. To vše se odehrávalo za hudebního doprovodu Posádkové hudby Praha, kterou dirigoval major Kamil Mezihorák. Nechyběli ani přední ústavní činitelé, velvyslanci, představitelé resortu MO a velení AČR. Zastoupeny byly i různá sdružení a organizace.

Druhá část pietního aktu pokračovala na nádvoří gloriety 2. ročníkem celostátní přehlídky dětských pěvecký souborů „Světlo za Lidice“. Příchod hostů na tribunu ozdobil špalír jednotky Čestné stráže AČR pod velením štábního rotmistra Igora Šustra. Úvodního slova se ujala patronka celostátní přehlídky dětských pěveckých souborů „Světlo za Lidice“ Lucie Bílá, která při projevu na zahájení projevila radost z účasti na tomto aktu a popřála všem účastníkům „Pevný hlas“.

Třetí a současně závěrečnou části pietního aktu bylo předání pamětních odznaků ředitelem památníku JUDr. Miloušem Červencem, který za dlouholetou vynikající vzájemnou spolupráci ocenil velitele posádky Prahy plukovníka Jana Černíka.

 

 

Autor a foto: nprap. Milan Magerčiak, vrchní praporčík PV Praha

 

Fotogalerie

Nahoru