Úvodní stránka > 8. květen 2008 – státní svátek – perný den Posádkového velitelství Praha

8. květen 2008 – státní svátek – perný den Posádkového velitelství Praha

Je slunné ráno a někteří příslušníci Posádkového velitelství Praha již při svém příchodu do kasáren obracejí své myšlenky na konec pracovní doby. Jenomže mezi těmito dvěma okamžiky je několik hodin tvrdé, precizní a ostře sledované práce v podobě několika pietních aktů a slavnostního koncertu. Je totiž 8. květen 2008 – Den vítězství.

Přesně v 09.40 hod. na pražském náměstí Pod Emauzy na Praze 2, kde je umístěn památník československým legionářům,  společně nastupují pod velením kapitána Miroslava Lešky jednotky Čestné stráže AČR a Hradní stráže. V čele jednotek je nesena státní vlajka České republiky společně s bojovým praporem Posádkového velitelství Praha.

Zatímco hosté upírají svou pozornost na příchozí jednotky a Posádkovou hudbu Praha, kterou diriguje podplukovník Miloslav Bulín, na terase Emauzského klášteru nastupuje salvové družstvo. Jejich chvíle však teprve přijde. V 10.00 hod. ředitel protokolu MO ČR dává signál k zahájení pietního aktu. Významní hosté z řad ústavních činitelů, představitelů státní správy a samosprávy, svazů a spolků vstupují na tribunu. Na závěr přichází prezident republiky v doprovodu ministryně obrany. Po státní hymně následuje hlášení velitele jednotek kapitána Miroslava Lešky prezidentu republiky. Ten společně s ministryní obrany vykonává přehlídku nastoupených jednotek. Poté zdraví všechny přítomné.

Následuje přinesení historických praporů pod velením rotmistra Pavla Štrunce.

Několik sekund poté moderátor vyzývá hosty, aby zaujali svá místa za věnci. Velitelem nosičů věnců je praporčík Karel Földeš. Po položení věnců vystupuje do popředí trubač Posádkové hudby Praha a začíná troubit Večerku, do které se ozývají tři čestné salvy vystřelené z terasy Emauzského kláštera.

Letošní 8. květen byl pro příslušníky Posádkového velitelství Praha o něco více významnějším dnem než obvykle. Předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Anděla Dvořáková spolu s velitelem posádky Praha plukovníkem Janem Černíkem dekorovala bojový prapor Posádkového velitelství Praha pamětní stuhou s nápisem „Odkaz odboje společně ubráníme“. K tomu paní předsedkyně řekla „Nápis na ní je krátký. Vyjadřuje však hloubku lásky k vlasti, k národu, jehož syny reprezentujete.“ Toto ocenění je důkazem toho, že práce a spolupráce mezi ČSBS a Posádkovým velitelstvím Praha má smysl a je vnímána velmi pozitivně.

Po dekorování bojového praporu Posádkového velitelství Praha velitel jednotek zahlásil ukončení pietního aktu a požádal prezidenta republiky o souhlas s odnesením historických praporů. Po jejich odnesení prezident republiky společně s ministryní obrany, následováni ostatními hosty, opustili náměstí Pod Emauzy a pietní akt byl u konce.

Během dne se v Praze uskutečnily další pietní akty. V odpoledních hodinách na Praze 6 se konaly pietní akty u památníků obětem II. světové války. Zde byla Čestná stráž AČR zastoupena velitelem nosičů věnců rotmistrem Jiřím Beňadikem.

Jednotku Čestné stráže AČR bylo možné spatřit i na Praze – Klárově, kde se v 15.00 hod. u památníku II. odboje konal další pietní akt. I zde byly přítomni významní činitelé veřejného života. Čestné stráži AČR zde velel praporčík Karel Földeš.

Nemohu nezmínit slavnostní koncert Posádkové hudby Praha v prostoru ul. Dejvická na Praze 6, který se konal u příležitosti Dne vítězství. Koncert dirigovali velitel hudby – hlavní dirigent podplukovník Miloslav Bulín a zástupce velitele hudby major Kamil Mezihorák. Jako vokální sólisté se veřejnosti představili Ivana Šaková a Karel Palowski. Mluveným slovem slavnostní koncert provázela Jana Matějcová.

Při vzpomínkách a oslavách Dne vítězství nemohl chybět ani čestný příslušník Posádkového velitelství Praha generálporučík Tomáš Sedláček, který se jako přímý účastník osvobození  republiky zúčastnil osobně pietních a slavnostních aktů.

Závěrem mi nezbývá nic jiného než vyjádřit poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a samotném provedení výše zmíněných akcí.

 

Foto: AVIS
Autor: nadporučík Karel Kortánek, náčelník org.odd. PV Praha.

Fotogalerie

Nahoru