Úvodní stránka > Konference velitelů posádek – Budapešť 2010

Konference velitelů posádek – Budapešť 2010

Ve dnech 7. až 10. září 2010 se v hlavním městě Maďarské republiky Budapešti uskutečnila Konference velitelů posádek středoevropského regionu. V rámci Klubu posádkových měst spolupracují hlavní města Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Lublaň, Praha, Varšava a Vídeň. Tématem letošního jednání byl krizový management a reakce na časté a rozsáhlé přírodní pohromy sužující posledních několik let celou střední Evropu. Tato konference byla od založení Klubu velitelů posádek již patnáctá a svým bohatým programem podpořila vzájemné vazby mezi posádkovými městy. Kromě prezentací krizového managementu velitelů posádek partnerských měst a plánování zahraničních aktivit mezi zeměmi s uzavřenou bilaterální smlouvou byla uzavřena vzájemná dohoda o zásadách spolupráce Klubu posádkových měst. Podpis dohody podtrhl svojí účastí nejvzácnější host konference, generálmajor Karl Semlitsch, bývalý velitel posádky Vídeň, který stál u zrodu vzájemné spolupráce posádkových měst.

Společnými body Konference se staly každoroční sportovní a výměnné pobyty vojáků profesionálů v rámci působnosti Klubu. Již dnes se můžeme těšit na další ročník putovního poháru MILTROPA CUP, který se uskuteční ve slovinské Lublani, či soutěž orientačního běhu PATROLA, pořádaná Velitelstvím posádky Budapešť. Právě v této soutěži získal letos tým Posádkového velitelství cenné bronzové medaile.

První den Konference vyvrcholil položením věnce, jenž byl ozdoben stuhami všech posádkových měst, k hrobu Neznámého vojína na Náměstí hrdinů v centru Budapešti. Je nasnadě, že posádková velitelství jsou v provedení pietních aktů odborníky na slovo vzatými a proto i tento akt proběhl, za účasti široké veřejnosti, precizně a zcela bezchybně.

Spolupráce Posádkového velitelství Praha s ostatními posádkovými městy je mezi členy Klubu vnímána velmi pozitivně. Jako výraz poděkování a ocenění činnosti Posádkového velitelství Praha obdržel plk. gšt. Ing. Pavel Kantor vyznamenání ministra obrany Maďarské republiky Za zásluhy o prohloubení mezinárodních vztahů. Ocenění velitel posádky převzal z rukou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Maďarských ozbrojených sil generálmajora Zoltána Orosze.

V nabitém pracovním programu Konference se našel čas také na kulturu. Delegace posádkových měst měly možnost seznámit se s historií Maďarska, národními tradicemi a zvyky i neobyčejnou světoznámou kuchyní. V závěru jednání oznámil nově ustanovený velitel posádky Varšava převzetí záštity nad konáním Konference velitelů posádek v roce 2011.

 

Text: nprap. Milan Procházka

Foto: MO Maďarské republiky

Nahoru