Úvodní stránka > Od Městské části Prahy 6 jsme dostali finanční dar

Od Městské části Prahy 6 jsme dostali finanční dar

V pondělí dne 2.12.2013 se všichni příslušníci PV Praha i s pozvanými hosty a zástupci hromadných sdělovacích prostředků shromáždili v neobvyklém prostoru v blízkosti současně umístěného pomníku štábního kpt. Morávka a čas 14,00 hodin taktéž nepatří k časům zrovna obvyklým. Moderátor, pan Lubomír ADAMUS, mezi vzácnými hosty přivítal – starostku Městské části Prahy 6 paní Marii KOUSALÍKOVOU, zástupce rodiny gen. Sedláčka manželé Vilímovy, dlouholetou přítelkyni pana gen. paní Olgu LOPAUROVOU, vdovy po generálech, hrdinech našeho zahraničního odboje, paní H. FAJTLOVOU a L. BENEŠOVOU –ŠPAČKOVOU a profesora P. SIEGLA, zástupce Akademie výtvarného umění Praha. Důvod nástupu byl obzvláště slavnostní. Zastupitelé městské části se na svém zasedání konaném dne 8.11.2013 usnesli, že finančním darem podpoří náš projekt na výstavbu pomníku armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi, svému čestnému občanovi.

Starostka městské části pak symbolický šek na 300 000Kč předala do rukou velitele posádky plk. gšt. Milana VIRTA a předsedy občanského sdružení Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka, posádka Praha, pana Lubomíra ADAMUSE. „Rozhodli jsme se podpořit vznik pomníku pro našeho čestného občana armádního generála Tomáše Sedláčka, ne proto, že je čestným občanem Prahy 6, ale proto, že to byl náš zlatý, milý Tomáš. Jsem moc ráda, že se díla ujali mladí lidé - studenti, začínající sochaři. Mám někdy pocit, že mladí lidé zapomínají a že lidé už ani neví, co bylo tehdy v době života generála Sedláčka a dokonce se mnohdy ohradí, že tohle v dějepise nebrali. Je dobře, že když mladí lidé vytvoří něco takového, tak se musejí s tím člověkem nějakým způsobem seznámit a já předpokládám, že se s životním osudem generála Tomáše Sedláčka dobře seznámili. Což je velmi přínosné,“ řekla starostka Marie KOUSALÍKOVÁ.

Její slova potvrdil také profesor Peter SIEGEL, který studenty při zpracování námětu vedl. „Pro mě jako pedagoga bylo velmi užitečné pozorovat zapálení studentů pro zpracování tohoto velmi zajímavého námětu, který se stal jejich ročníkovou prací,“ řekl prof. Siegel.

Velitel posádky Praha plk. gšt. Milan VIRT požádal paní starostku, aby tlumočila velmi srdečné poděkování všem zastupitelům Městské části Prahy 6 za finanční dar a vzkaz, že příslušníci PV Praha udělají vše, aby na přelomu srpna a září 2014, a to pravděpodobně na tomto místě, kde nyní stojíme, byl slavnostně pomník armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi odhalen.

Na závěr vystoupil předseda občanského sdružení Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedlačka, posádka Praha Lubomír ADAMUS: „Po pravdě řečeno, nebylo to zrovna jednoduché. K tomu, abychom mohli v české armádě organizovat veřejnou sbírku, bylo nutné splnit celou řadu zákonných podmínek, na jejichž konci vzniklo naše občanské sdružení. Na pomník vybíráme peníze a za příspěvek a podporu paní starostky Marie KOUSALÍKOVÉ jsme moc a moc vděčni. Nerad bych však opomněl řadu dalších dobrovolných dárců, kteří nám na vytvoření pomníku finančně přispěli. Zatím na toto dílo máme zhruba polovinu peněz, ale věřím, že sponzory najdeme.“

Po slavnostním nástupu, komise složená ze zástupců Posádkového velitelství Praha v čele s pplk. Jaromírem JANČUROU, zástupcem velitele PV Praha, vojenským historikem, zástupcem Akademie výtvarných umění Praha a rodinným příslušníkem těsným poměrem 4:3 rozhodla o tom, že ze dvou návrhů, které postoupily do finále, se vítězem stal návrh Petra LACINY. Jeho busta armádního generála Tomáše Sedláčka bude odlita z bronzu.

Fotogalerie

Nahoru