Úvodní stránka > Posádkové velitelství Praha oceněno na Bambiriádě

Posádkové velitelství Praha oceněno na Bambiriádě

Na pražské Bambiriádě byla oceněna spolupráce vojáků s dětmi a mládeží. Ve čtvrtek 25. května 2006 u příležitosti slavnostního zahájení pražskéBambiriády na Vítkově udělila Česká rada dětí a mládeže Pamětní stuhu bojovému praporu Posádkového velitelství Praha.

Bojový prapor dekoroval předseda České rady dětí a mládeže Pavel Trantina a ředitel Bambiriády Martin Bělohlávek, který uvedl: "Pamětní stuhu předáváme Posádkovému velitelství za dlouhodobou vynikající spolupráci při zajišťování všech akcí pro děti a mládež. Vojáci si vzali za svou i Bambiriádu, kterou v Praze pořádáme již osmý rok. Armáda zásadním způsobem pomáhá i při organizaci jiných akcí tohoto typu a my jim za to děkujeme".

Česká rada dětí a mládeže pořádá právě v těchto dnech v šestadvaceti městech České republiky Bambiriádu, která je největší přehlídkou činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Pražskou část zahájila koncertem Posádková hudba Praha a předání Pamětní stuhy byla přítomna čestná jednotka. Na organizaci účasti armády a spolupráci s ČRDM se významně podílelo organizační oddělení.

Velitel posádky plukovník Jan Černík poděkoval za udělení Pamětní stuhy a řekl, že je přesvědčen, že vzájemná spolupráce s dětmi a mládeží se bude i nadále rozvíjet nejenom při této každoroční akci. Na závěr svého vystoupení předal Pavlu Trantinovi a Martinu Bělohlávkovi knihu "Od knížecí družiny k posádkovému městu", která mapuje vojenskou historii Prahy.

Nahoru