Úvodní stránka > Životní jubileum čestného příslušníka Posádkového velitelství Praha

Životní jubileum čestného příslušníka Posádkového velitelství Praha

Dne 8. ledna 2008 se dožil významného životního jubilea a v plné síle oslavil své 90. narozeniny generálporučík v.v. Ing. Tomáš SEDLÁČEK, který je od února 2002 čestným příslušníkem Posádkového velitelství Praha. Oslavy narozenin tohoto výjimečného člověka začaly již o den dříve, kdy byl v dopoledních hodinách dne 7. ledna 2008 přijat v reprezentativních prostorách Pražského hradu u prezidenta republiky. Ten ve svém blahopřání ocenil osobní podíl generála Tomáše Sedláčka na osvobození republiky během II. světové války i celoživotní angažovanost v boji za demokracii. Jako projev úcty, kterou prezident republiky vyjádřil ve svém blahopřání, mu předal Čestnou plaketu prezidenta republiky.

Přijetím u prezidenta republiky oslavy a oficiality neskončily. Ještě téhož dne v odpoledních hodinách přijala generála Tomáše Sedláčka společně s náčelníkem Generálního štábu generálporučíkem Vlastimilem Pickem ministryně obrany České republiky Vlasta Parkanová. Ta poblahopřála válečnému hrdinovi v předvečer jeho 90. narozenin a předala mu osobní dar. Poté mu za přítomnosti náměstků, generality Armády České republiky a nejbližších příbuzných předala čestný kord a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek daroval jubilantovi svou pamětní minci a další ocenění. V poděkování generál Tomáš Sedláček řekl: „Všechna ocenění nevztahuji jenom na sebe, ale také na své přátele, kteří ve druhé světové válce a v padesátých letech položili své životy. Snažil jsem se splnit svou vojenskou přísahu a pyšním se tím, že jsem přísahal prvnímu prezidentovi této země Tomáši Garrique Masarykovi a doufám, že jsem tuto přísahu splnil.“

Neméně významné oslavy pokračovaly hned následující den 8. ledna 2008. V den kdy se generál Tomáš Sedláček dožívá 90-ti let. Tuto část oslav si vzali pod svá opatrovnická křídla starosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa a velitel posádky Praha plukovník Jan Černík. Několik málo minut po 16 hodině v prostorách Pelléovy vily a za přítomnosti 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu paní Miroslavy Němcové, válečných veteránů, generality AČR, kulturních a politických osobností, vojenských leteckých přidělenců a samozřejmě nejbližších příbuzných, v doprovodu starosty Prahy 6 a velitele posádky Praha se generál Tomáš Sedláček postavil hrdě a vzpřímeně, tak jak byl zvyklý celý život, na podium.

Kvintet Posádkové hudby Praha pod vedením nadporučíka Jana Pohořalého zahrál Husitský chorál a v jeho tónech byl přinesen bojový prapor Posádkového velitelství Praha. Jako první se ujal slova starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, který přivítal všechny přítomné a jménem Prahy 6 poblahopřál generálu Tomáši Sedláčkovi, čestnému občanovi Prahy 6, k životnímu výročí. Po starostovi Prahy 6 se ujal slova velitel posádky Praha plukovník Jan Černík, který popřál jménem příslušníků Posádkového velitelství Praha a jménem všech vojáků. Velitel posádky Praha navíc měl tu čest přečíst blahopřejný dopis od velvyslance České republiky v Mongolsku a bývalého náčelníka Generálního štábu Jiřího Nekvasila. Závěrečné slovo nemohlo patřit nikomu jinému než samotnému oslavenci generálu Tomáši Sedláčkovi. Ten se skromností sobě vlastní poděkoval všem, kteří přišli na oslavy jeho životního jubilea. Poděkoval starostovi Prahy 6, veliteli posádky Praha a všem zaměstnancům a příslušníkům Městského úřadu Prahy 6 a Posádkovému velitelství Praha za přípravu oslav jeho narozenin.

Sálem se opět rozezněly tóny Husitského chorálu a Čestná stráž pod vedením kapitána Miroslava Lešky odnesla bojový prapor Posádkového velitelství Praha. Tímto slavnostním aktem byla ukončena oficiální část oslav a začala ta druhá, neformální a neoficiální.

Generál Tomáš Sedláček stál uprostřed sálu a před ním „nekonečný“ zástup gratulantů, kteří chtěli popřát a stisknout ruku muži, pro něhož slova čest, vlast a statečnost neznamenaly pouze prázdné fráze.

 

 

Autor: npor. Karel Kortánek, náčelník organizačního oddělení PV Praha; Lubomír Adamus, organizační oddělení PV Praha; Miroslav Šindelář, OKS MO

Foto: tiskový odbor prezidentské kanceláře; AVIS

 

Fotogalerie

Nahoru